Saamen kielilakiin esitetään selviä parannuksia

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Saamen kielilain uudistamistyöryhmä on saanut työnsä päätökseen ja esittää viranomaisille aikaisempaa tiukempia velvoitteita saamelaisten kielellisten oikeuksien toteuttamiseksi. Myös inarin- ja koltansaame tulisivat nyt mukaan kielilakiin.

Työryhmä ehdottaa, että saame olisi suomen rinnalla tasavertainen saamelaisten kotiseutualueella Inarin, Enontekiön ja Utsjoen kunnissa ja osassa Sodankylän kuntaa.

Ehdotuksen mukaan saamenkielisillä olisi valtion ja kuntien virastoissa sekä tuomioistuimissa oikeus itse valita käyttääkö saamea vai suomea. Laki ei rajoittuisi koskemaan vain hallintoasioita.

Viranomaisille velvoitteita

Lakiehdotus velvoittaa viranomaisia myös omaehtoisesti huolehtimaan mahdollisuuksista saamen käyttöön. Työntekijöiden palkkaamisessa tulee ottaa huomioon, että kaikissa virastoissa tullaan ymmärretyksi saameksi. Jo palkatuilla vakinaisilla viranhaltijoilla olisi oikeus opiskella saamea palkallisesti.

Ehdotusta käsittelee vielä Saamelaiskäräjien hallitus ja yleiskokous joulukuuussa. Suomen eduskunta käsittelee ehdotusta Suomen kielilain uudistamisen käsittelyn yhteydessä. Nykytiedon mukaan uudet kielilait tulevat voimaan 2004.