Itämeren lohikannat kasvussa

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Itämeren kalastuskomission lohikantojen elvytysohjelma on lisännyt luonnonlohikantoja ja lohen kalastuksen säätely pienentänyt olennaisesti merestä otettua saalista, kertoo Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.

Itämeren rehevöityminen ja liikakalastus uhkaavat muun muassa kuhakantoja

Tornionjoessa ja Simojoessa luonnon lohipoikasten määrä ylittää jo vuonna 1997 aloitetussa elvytysohjelmassa määritellyn tavoitetason. Tornionjoen lohi-istutuksia ei aiotakaan enää jatkaa ensi vuoden jälkeen.

Kuiva-, Kiiminki- ja Pyhäjokiin pyritään puolestaan kotiuttamaan uudet lohikannat menetettyjen tilalle ja istutuksia ollaan siten lisäämässä.

Itämeren vuotuinen lohisaalis on 20 viime vuoden aikana vakiintunut 2 - 6 miljoonaan kiloon eli alle prosenttiin Itämeren kokonaiskalansaaliista.

1990-luvun alussa alkanut Itämeren lohen meri- ja rannikkokalastuksen säätely on olennaisesti pienentänyt saalista, mutta lohen merkitys kalataloudelle on edelleenkin suuri, laitos sanoo.

Silakka, kilohaili ja turska tärkeimmät saaliskalat

Noin 90 prosenttia Itämeren kalansaaliista koostuu silakasta, kilohailista ja turskasta.

Kilohailin ja turskan lisääntyminen riippuu ennen muuta Itämeren suolapitoisuudesta. Jos se edelleen laskee ja vähähappiset pohja-alueet laajenevat, ainakin turskakannat heikentyvät entisestään, laitos varoittaa.

Loput kymmenisen prosenttia Itämeren kalansaaliista koostuu rannikkovesissä elävistä makeanveden kaloista, vaellussiiasta, kuhasta, ahvenesta ja hauesta.

Vaellussiian kanta on pitkälti istutusten varassa, mutta muut lajit lisääntyvät pääosin luonnostaan.

Suurimpia uhkia näille kaloille ovat rehevöityminen sekä etenkin siialle ja kuhalle liikakalastus ja liian nuorten kalojen pyynti.

Särkikalat hyötyvät rehevöitymisestä

Itämeren rehevöitymisestä ovat hyötyneet monet särkikalat kuten särki, lahna ja pasuri. Niiden kannat ovat vahvistuneet ja levinneet ulkosaaristoon.

Jos rehevöityminen jatkuu, särkikalat runsastuvat entisestään ja kasvavan ravintokilpailun myötä monet muut, taloudellisesti tärkeämmät lajit saattavat taantua.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos pitääkin tämän kehityksen pysäyttämistä yhtenä Itämeren suojelun suurista haasteista.

YLE24