VTT kehittää energiaa säästävää matalalämpöjärjestelmää

Valtion tekninen tutkimuskeskus VTT vetää kansainvälistä tutkimusohjelmaa, jossa kehitetään energiaa säästävää matalalämpöjärjestelmää. Järjestelmän etuna on muun muassa sen muunneltavuus rakennuskohteen mukaan sekä monipuoliset mahdollisuudet energialähteen valinnassa.

Järjestelmä soveltuu VTT:n mukaan erinomaisesti myös uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen. Sen valttina onkin, että suunnitteluvaiheessa valittu energialähde voidaan myöhemmin vaihtaa kohtuukustannuksin, esimerkiksi öljystä maalämpöön tai ottaa lisäksi käyttöön aurinkolämpö.

Sama järjestelmä sopii usein sekä lämmitykseen että jäähdytykseen. Yleensä lämpö tai kylmä jaetaan ilman mukana tai nestekiertoisilla järjestelmillä.

Matalalämpöjärjestelmässä lämmönsiirtoaineen lämpötila on lähellä huoneen lämpötilaa. Huonetta lämmitettäessä se on hieman kuumempi, jäähdytettäessä vähän viileämpi kuin tavoiteltava huonelämpötila.

Järjestelmän alkuinvestointi saattaa olla jonkin verran perinteisiä järjestelmiä hintavampi, mutta järjestelmien koko elinkaaren aikaiset kustannukset ovat samaa tasoa.

VTT vakuuttaa myös, että matalan lämpötilan järjestelmän hyödyt näkyvät viihtyisänä sisäilmastona sekä optimoituna energiankäyttönä. Mahdollista on hyödyntää myös ilmaisia energioita kuten poistoilman tai auringon ja maan lämpöä.

Järjestelmässä voidaan varmistaa mm. läsnäoloanturein, että huoneita lämmitetään, jäähdytetään ja valaistaan vain todelliseen tarpeeseen. Ilmaisenergiat hyödynnetään vapaajäähdytyksen ja lämmön talteenoton avulla.

Matalalämpötilajärjestelmän kehittäminen on osa Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n Rakennusten ja yhdyskuntien energiansäästöohjelmaa. Hankkeessa on mukana kymmenen maata eri puolilta maailmaaa.

YLE24