Suomeen suunnitteilla sata uutta puuvoimalaa

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Bioenergiaa eli puuta ja turvetta käyttävien voimaloiden määrä kaksinkertaistuu seuraavien kymmenen vuoden aikana Suomessa. Hakkuutähteiden kysyntä ja hinta nousevat. Näin arvioi energia-alan konsultointi- ja suunnitteluyhtiö Electro-watt-Ekono.

Puun energiakäytön lisääntyminen on Suomessa varmasti suotavaa, mutta ympäristösyistä turpeen luokittelu biopolttoaineeksi on melko arveluttavaa.

Turpeen polttoa puolustetaan työllistävällä vaikutuksella, mutta uusiutuvaksi energialähteeksi siitä ei hiilidioksipäästöjen takia kuitenkaan ole.

Electro-watt-Ekonon mukaan Suomeen rakennetaan yli sata puuta joko pää- tai sivupolttoaineena käyttävää energiantuotantolaitosta vuoteen 2010 mennessä.

Puuenergian johtavan asiantuntijan Tuomo Utriaisen mukaan kilpailu puusta kiristyy ainakin suurimmilla paikkakunnilla, mikä nostaa puupolttoaineen hintaa.

Metsänomistajien hallitsema Metsäliitto maksaa jo nyt hakkuutähteistä sata markkaa hehtaarilta. UPM ja Stora Enso vievät hakkuutähteet ilmaiseksi ja pitävät sitä palveluna metsänomistajille.

Metsäntutkimuslaitos Metla on esittänyt, että biomassan hyödyntämisessäkin saatetaan mennä liian pitkälle, jos metsiin ei enää jää lainkaa lahoavaa puuta ja siten ravinteita.

Harvennusmetsiköissä kasvatettavaksi jäävä puusto käyttää hakkuutähteestä vähitellen vapautuvat ravinteet tarkoin hyväksi.

Ylen ympäristötietopalvelu