Luontoyrittäjyydelle tukea

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Luontoyrittäjyyttä tuetaan 14 maakunnan yhteistyönä. Niin sanotun Luola-hankkeen aikana alan osaajista muodotetaan verkosto, jolla on yhteistyötä yli maakuntarajojen.

Yrittäjien osaamisen lisäksi kehitetään alan markkinointia ja tuotekehitystä. Tarkoituksena on myös yhtenäistää luontoyrittäjyyttä toimialana.

Luontoyrittäjyydellä tarkoitetaan luonnonantimiin ja luonnon tarjoamiin elämyksiin perustuvaa yrittäjyyttä. Matkailupalveluiden lisäksi luontoyrittäjyyttä ovat muun muassa luonnonmarja- ja riistatuotteiden ja puutuotteiden valmistus.

Oulu-Radio