Etätyö vähentää päästöjä

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Jos 450 000 omalla autolla työssä käyvää suomalaista tekisi päivän viikossa työtä kotona, autoilla jäisi ajamatta vuodessa yhteensä 472 miljoonaan kilometriä. Aikaa säästyisi 14,5 miljoonaa tuntia, onnettomuuksia sattuisi sata vähemmän ja hiilidioksidipäästöt putoaisivat 80 000 tonnilla. Samalla vähenisivät häkä-, hiilivety-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöt.

Näin on laskenut VTT:ssä työskentelevä johtava tutkija Sirkka Heinonen. Hänen mukaansa etätyö olisikin Suomessa todellinen mahdollisuus. Välimatkat ovat pitkiä, ja tuoreen selvityksen mukaan tietotyön tekijöitä on jo yli puolet kaikista työtä tekevistä suomalaisista.

Heinonen on tutkinut etätyötä pitkään. Viime ajat hän on osana Lyyli-tutkimusohjelmaa keskittynyt nimenomaan etätyön ekologisiin ulottuvuuksiin.

Ohjelmassa on pyritty hahmottelemaan ympäristövaikutuksiltaan mahdollisimman edullista yhdyskuntarakennetta ja liikennejärjestelmää. Tutkimusohjelman loppuseminaari pidettiin parisen viikkoa sitten.

Etätyö sopii monelle

Jos tietotyötä tekevistä suomalaisista valitaan ne, jotka soveltuvat parhaimmin etätyöhön, työvoimasta 20 - 40 prosenttia voisi hyvin tehdä päivän viikossa työtä kotona, Heinonen sanoo.

Etätyö olisi Heinosen mukaan kaikkien etu: samalla kun se parantaa työn tuottavuutta ja työntekijän hyvinvointia ja elämänlaatua, on se myös ympäristön kannalta hyödyllistä. Edellytyksenä on kuitenkin, että kotityöpäivinä työmatka-ajoa ei korvata muilla automatkoilla.

Heinonen onkin viime aikoina alkanut puhua ekoetätyöstä, jossa etätyöstä pyritään ottamaan kaikki hyöty irti nimenomaan ekologisesta vinkkelistä.

Lyyli-tutkimusohjelman jatkona Heinonen on ollut käynnistämässä kuudessa kaupungissa ja kahdella laajemmalla alueella erityistä ekoetätyöhanketta, joka kantaa nimeä KESTY. Kaupungeista mukana ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Kajaani ja Kouvola ja seutukunnista Hämeen liiton ja pääkau-punkiseudun YTV-alueet.

Usein etätyöntekijää karsastetaan

Aikaisemmin etätyön tekemisen jarruna olivat soveltuvien työtehtävien vähyys ja tarvittavien laitteiden kalleus. Tätä nykyä tietotyöntekijöitä riittää ja tarvittavat laitteet, kotimikro, internet- ja sähköpostiyhteys sekä puhelin ovat jo käytännössä kaikkien halukkaiden ulottuvilla.

Vaikka tekniset valmiudet ovat parantuneet nopeasti, asenteet työpaikoilla eivät ole muuttuneet yhtä vauhdikkaasti. Etätyöntekijöitä katsotaan syrjäsilmin ja usein he saavat kokea olevansa lintsareita tai epäsosiaalisia.

Epäilijöinä eivät ole vain esimiehet, vaan myös muut työtoverit. Silti yhä useampi yritys on alkanut oivaltaa, että mahdollisuus etätyöhön on paitsi hyvä väline parantaa tulosta, myös oiva keino houkutella yritykseen koulutettuja ja asiantuntevia työntekijöitä.

Heinosen mukaan etätyöntekijöiden tarkkaa määrää ei tiedetä, mutta joidenkin arvioiden mukaan jopa 17 prosenttia suomalaisista tekisi etätyötä noin kerran kuukaudessa. Etätyö soveltuu ihmisille, jotka ovat organisointikykyisiä ja joilla on hyvä työmotivaatio ja vahva itsekuri.

Pääkaupunkiseudulla tehdyn henkilöliikennetutkimuksen mukaan tyypillisin etätyön tekijä on nuorehko, korkeasti koulutettu ja hyväpalkkainen mies.

Ohjeita laaditaan parhaillaan

Jotta etätyö voisi lisääntyä, tarvitaan Heinosen mukaan selkeät pelisäännöt niin etätyö tekijöille kuin teettäjillekin.

Hän kertoo, että ohjeita laaditaan paraikaa sekä Suomessa että koko EU:n alueella. Toimihenkilöunioni on aloittanut oman henkilöstönsä keskuudessa oman etätyökokeilunsa, jonka tavoitteena on luoda kotona tehtävälle työlle selkeät säännöt.

Toimihenkilöunioni on työmarkkinajärjestö, joten odotettavissa on, että jo lähivuosina etätyökysymys nousee myös tupopöydälle.

Heinonen peräänkuuluttaa työpaikoille kunnollista etätyöpolitiikka. Hyvänä alkuna olisi päätös siitä, että kymmenen prosenttia työntekijöitä tekisi etätyötä kerran viikossa kotona. Poliitikkojen tulisi tukea etätyön tekemistä verohelpotuksilla, samaan tapaan kuin työmatka-autoiluakin.

Asenteiden jäykkyydestä huolimatta etätyön tekeminen kasvaa vääjäämättä, Heinonen uskoo. Hän arvelee, että tietoyhteiskunnassa etätyö vakiintuu osaksi tavallista työkulttuuria. Hänen mukaansa kaukana ei ole aika, jolloin etätyöstä voidaan pudottaa koko etä-etuliite pois.

Ylen ympäristötietopalvelu