WWF:n ympäristöpalkinto lintututkijalle

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Suomen WWF on myöntänyt 100 000 markan Pandapalkinnon filosofian maisteri Mia Röngälle, joka tutkii ympäristömuutosten vaikutuksia Saaristomeren linnustoon.

Tutkimus keskittyy Kustaviin, Nauvon ja Paraisten tienoille sekä Rymättylän Aasla-luotoon.

Röngän tutkimus on vasta alkuvaiheissa, mutta hän arvioi jo, että haahka on selvästi runsastunut, samoin uudistulokas kyhmyjoutsen sekä merimetso.

Tämä johtuu muun muassa vesien rehevöitymisestä, mutta yksiselitteinen asia ei ole. Lintuihin vaikuttavat monet tekijät säistä ja talvehtimisalueiden tilanteesta lähtien.

Taantuneet ovat sen sijaan selkälokki- ja pilkkasiipikannat. Pilkkasiiven osalta keskeinen syy on pesimäaikainen häirintä.

Röngän mukaan pilkkasiipikanta elpyisikin merkittävästi jo, jos pesimäluodot rauhoitettaisiin touko-kesäkuussa.

Rönkä on valinnut tutkimuskohteikseen alueet, joista on pitkäaikaista tutkimustietoa. Emeritusprofessori Rauno Tenovuo tutki Kustavin pesimälinnustoa vuosina 1963 - 1992. Risto Lemmetyinen on tutkinut Nauvon ja Paraisten saarialuetta ja Lennart Saari Rymättylän Aasla-luotoa.

STT