STTK: Puolueiden näkemykset työelämästä heppoisia

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK moittii puolueiden kannanottoja työelämän kysymyksiin heppoisiksi ja osin suurella ammattitaidottomuudella tehdyiksi.

STTK on selvittänyt neljän suurimman puolueen kannanottoja työelämän kysymyksiin. Viidenneksi suurimmalla eli vihreillä ei kannanottoja aiheesta vielä ollut, kun selvitystä tehtiin.

Vain keskustalta löytyy STTK:n mukaan laaja ja perusteellisesti tehty esitys. Järjestö kuitenkin torjuu keskustan esittämän työreformin.

SDP:llä kokoavaa ohjelmaa ei ole, kokoomuksen parin liuskan vaaliohjelma on kovin yleinen ja vasemmistoliiton kannanotot kahdessa esitteessä, moittii STTK.

Kolmikantayhteistyötä kannatetaan

SDP, kokoomus ja vasemmistoliitto ovat valmiit jatkamaan työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen kolmikantayhteistyötä. Keskusta puolestaan näkee kolmikannan ennemminkin vastapoolina eduskunnalle, STTK arvioi.

Työehtojen vähimmäisturvassa SDP ja vasemmistoliitto tukeutuvat työehtosopimusten yleissitovuuteen. Vasemmistoliitto tulkitsisi alan yleisimmän työehtosopimuksen yleissitovaksi.

Keskusta sen sijaan sallisi sekä lain että työehtosopimusten määräysten sivuuttamisen työpaikkatason sopimuksin. Kokoomus puolestaan vaatii myös järjestäytymättömien työnantajien ja palkansaajien etujen turvaamista, STTK selvittää.

STTK:n puheenjohtajan Esa Swanljungin mukaan puolueissa ei ole ymmärretty, mikä muutos työmarkkinoilla on tapahtunut yleissitovuuden osalta.

Hän muistuttaa, ettei Suomessa ole säädetty minimipalkkoja lailla, vaan perusolettamus on ollut, että kaikilla aloilla on yleissitova sopimus.

Nyt useilla aloilla ei ole minimiturvasäännöksiä, kun yrityksiä on pilkottu ja ne ovat eronneet työnantajaliitoista, Swanljung huomauttaa.

Määräaikaiset huolettavat

STTK:ssa ollaan pettyneitä puolueiden näkemyksiin siitä, miten esimerkiksi määräaikaisesta työstä toiseen siirtyvien asemaa voitaisiin kohentaa.

Esimerkiksi kokoomuksen vaaliohjelmissa ei mainita lainkaan epätyypillisiä työsuhteita.

Työllisyyden hoidossa puolueet näyttävät STTK:n mukaan luottavan pitkälti talous- ja veropolitiikan keinoihin.

Järjestön mukaan SDP ajaa aktivoivaa työlinjaa ja täystyöllisyyttä. Kokoomus luottaa pitkälti pk-yritysten työllistävyyteen. Keskustalla pohjana ovat veropolitiikka ja paikallinen sopiminen, kun taas vasemmistoliitto kannattaa työn kierrätystä ja kansalaispalkkamallia.

Kansainvälistymisestä konkreettisia näkemyksiä on STTK:n mielestä vain vasemmistoliitolla. Sen mukaan maailmankauppaan pitää saada ekologiset ja sosiaaliset minimisäännökset.