Safariyrityksiä koulutetaan onnettomuuksien varalle

Suomen Punainen Risti ryhtyy kouluttamaan safariyritysten henkilökuntaa maastossa tapahtuvien onnettomuuksien varalta.

Aloite koulutuksen järjestämisestä on tullut Lapin Safarit Oy:ltä. Yrityksen mukaan koulutus olisi luontevaa jatkoa alueellisten pelastusviranomaisten kanssa jo tehdylle yhteistyölle.

Tavoitteena on luoda koulutuksesta vuosittainen tapahtuma, johon ohjelmapalveluyritykset voisivat lähettää työntekijöitään.