Opettaja kysyy lääninhallitukselta: Miksi saamelaisnuoret eivät menesty Utsjoen lukiossa?

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Utsjokelainen opettaja Ingá Guttorm pyytää lääninhallitusta tutkimaan, täyttääkö Utsjoen lukio enää sille asetettuja tavoitteita saamelaisten koulutuksen edistäjänä.

Guttorm ihmettelee, miten on mahdollista, että useimmat niistä oppilaista, jotka ovat olleet saamenkielisessä opetuksessa alakoulussa, keskeyttävät Utsjoen lukiossa, vaikka heillä olisi hyvätkin edellytykset opiskeluun.

- Ei voi olla ainakaan siitä kyse, että koulunkäynti olisi heille oppimisen vuoksi raskasta. Eräät lukion keskeyttäneistä ovat jatkaneet opintojaan muualla ja päässeet muun muassa yliopistoon, kirjoittaa Guttorm.

Eivät tue nuorten identiteettiä

Guttorm kysy lääninhallituksen mielipidettä siitä, miksi Utsjoen lukio ja yläkoulu eivät kykene tukemaan alkuperäiskansan nuorten identiteettiä ja että kuuluuko nuorten identiteetin vahvistaminen lainkaan esimerkiksi koululakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti koulujen tavoitteisiin.

Ingá Guttorm kysyy myös, seuraako Lapin lääninhallitus saamelaisten ja saamenkielisten lasten ja nuorten koulutilannetta ja heidän oikeuksiensa toteutumista kouluissa.