Saamelaiskäräjiltä esitys saamen kielilaiksi

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Saamelaiskäräjien mielestä suomi ja saame pitäisi saada yhdenvertaisiksi kieliksi saamelaisten kotiseutualueella. Saamelaiskäräjät on luovuttanut esityksensä uudeksi saamen kielilaiksi oikeusministeri Johannes Koskiselle (sd.) Helsingissä.

Saamelaisalue

Esityksen tavoitteena on, että nykyiseenkin lakiin kirjatut kielioikeudet toteutuisivat myös käytännössä, ja saamelaisten kotiseutualueella kaikilla olisi mahdollisuus käyttää joko suomea tai saamea.

Käytännössä tämä tarkoittaisi, että Utsjoen, Inarin, Enontekiön ja Sodankylän pohjoisosan kattavalla kotiseutualueella valtion ja kuntien viranomaisten tulisi huolehtia siitä, että asiakkaita osataan palvella myös saameksi.

Viranomaisilla olisi velvollisuus valvoa lain noudattamista. Käräjille ohjattaisiin valvontaa, neuvontaa ja seurantaa. Ylin valvonta kuuluisi oikeuskanslerille ja eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Ehdotuksessa korostetaan, ettei uudistus muuttaisi suomen ja ruotsin kielen asemaa kansalliskielinä.

Saamen käytöstä luonnollista

Ehdotuksen tavoitteena on turvata saamelaisille kieltä koskevat perusoikeudet ja ihmisoikeudet nykyistä paremmin.

Saaman kielen käyttö haluttaisiin luonnolliseksi niin, ettei saamenkielinen palvelu perustuisi pelkästään tulkkaukseen.

Selvitysten mukaan vain noihn 12 prosenttia alueen valtion viranomaisista ja kuntien ja seurakuntien työntekijöistä osaa puhua saamea. Kirjoittaa sitä osaa vain 5 prosenttia.

Ehdotus lähtee lausuntokierrokselle ja hallituksen käsittelyyn. Uusi laki tulee voimaan aikaisintaan vuoden 2004 alussa.

Suomessa on runsaat 7000 saamelaista, joista nelisentuhatta asuu saamelaisten kotiseutualueella.

Suomessa puhutaan kolmea saamen kieltä: pohjoissaamea, kolttasaamea ja inarinsaamea.

STT