Saamen kielilakiehdotus ministerille

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Suomi ja saame tulisi saattaa yhdenvertaisiksi kieliksi saamelaisten kotiseutualueella, toteaa saamelaiskäräjät ehdotuksessaan uudeksi saamen kielilaiksi.

Oikeusministeri Johannes Koskiselle luovutetun ehdotuksen tavoitteena on, että nykyiseenkin lakiin kirjatut kielelliset oikeudet toteutuisivat myös käytännössä.

Saamelaisten kotiseutualueella kaikilla olisi oikeus valintansa mukaan käyttää esimerkiksi virastoissa joko saamea tai suomea.

Oikeusministeri Johannes Koskinen arvioi, että uusi saamen kielilaki saadaan voimaan jo vuoden 2004 alusta; rahoitusta olisi hänen mielestään kuitenkin porrastettava.