OECD kiittelee Suomen kehitysyhteistyötä

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Teollisuusmaiden järjestö OECD on tyytyväinen Suomen kehitysyhteistyön painopisteisiin.

Myös nykyinen apuohjelma sai kiitosta OECD:n kehitysapukomitean DAC:n juuri valmistuneessa selvityksessä. DAC arvosti lisäksi sitä, että kehitysyhteistyön määrärahoja on nostettu laman jälkeen.

DAC kuitenkin suosittelee kehitysyhteistyön toimintastrategian selkeyttämistä sekä tarkempien toimintaohjeiden laatimista. Näin ulkoministeriön henkilöstö ja hankkeiden toteuttajat voisivat paremmin soveltaa käytäntöön kehitysyhteistyön linjanvetoja.

Kehitysyhteistyötä koskevassa periaatepäätöksessä määritellään työn kantaviksi teemoiksi ympäristö, demokratia, ihmisoikeudet, naisten asema ja köyhyys.