Naisten sotamuistot museoon

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo Seinäjoelta aloittaa haastattelut, joilla kerätään talteen naisten muistot sota- ja pula-ajalta.

Museolla on jo suojeluskunta- ja lottamuseossaan esineistöä, valokuvia ja arkistomateriaalia sodan ajalta.

Nyt lahjoitusvarojen turvin pyritään selvittämään, miten suomalainen nainen selvisi sodasta ja pula-ajasta.

Tarkoituksena on haastatella naisia mahdollisimman monesta pitäjästä.

Haastattelut kestävät puolitoista vuotta. Tutkimuksen jälkeen on tarkoitus julkaista myös kirja naisten selviytymisestä.

Pohjanmaan Radio