Työehtosopimusten joustot voimaan

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Kiistellyt työehtosopimusten joustot tulevat voimaan tänään maanantaina.

Lainmuutokset mahdollistavat eräiden tes-joustojen käytön myös yrityksissä, jotka eivät kuulu työnantajajärjestöön.

Muutokset koskevat sairausajan palkkaa, irtisanomisia, opintovapaaoikeutta sekä vuosilomalakia.

Järjestäytymättömät yritykset voivat vastedes poiketa näistä työsopimuslain säädöksistä, jos työmarkkinaosapuolten välillä on sovittu lakia heikommasta käytännöstä.

Järjestäytymättömät työnantajat eivät kuitenkaan saa hyödyntää joustoja, jos niiden käyttö edellyttää paikallista sopimista.