Leningradin alueen huumetilannetta pitää seurata

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes suosittelee Leningradin alueen huumetilanteen järjestelmällistä seurantaa.

Stakes on viime keväänä itse selvittänyt Pietarissa ja sen ympäristössä huumeiden käytön yleisyyttä ja ongelman hoitoa haastattelemalla viranomaisia ja vapaaehtoistyöntekijöitä.

Tiedot olivat ristiriitaisia, ja esiin nousi asiantuntijoiden vähäisyys ja hallinnon hajanaisuus huumeasioissa.

Stakesin mukaan suomalaisten kannattaisi luoda alueelle kansainvälisesti vertailukelpoinen tiedonkeruujärjestelmä. Tiedoista olisi hyötyä myös tullille ja poliisille, sanoo Pietarissa tilannetta kartoittanut erikoistutkija Teela Pakkasvirta.

Etelä-Karjalan Radio