Omaishoitajat koolla Kotkassa

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Omaishoitajille ei ole järjestynyt riittävästi vapaa-aikaa valtakunnallisen palvelusetelikokeilun avulla, mutta kokeilua halutaan silti jatkaa.

20 kunnan alueella vuosina 95-97 toteutettu OVA-projekti pyrki setelillä ostettavien palvelujen avulla antamaan omaishoitajille mahdollisuuden lomaan tai vapaa-ajan viettoon.

Eilen Kotkassa omaishoitajien keskustelutilaisuudessa todettiin, että projekti on nostanut omaishoitajien uupumuksen esiin ja tarjonnut ratkaisumalleja. Käytännön ongelmia ovat kuitenkin olleet mm. järjestelmän vaikeaselkoisuus ja setelien riittämättömyys. Myös kuntien erilainen politiikka ja määrittelykiistat ovat luoneet eriarvoisuutta omaishoitajien välille.

Suurin osa omaishoitajista hoitaa vanhempaa, iäkästä puolisoa tai vammaista lasta. Yli 80 prosenttia hoidosta on jatkuvaa ja ympärivuorokautista. Tutkimuksen mukaan uupuneimpia ovat puolisoaan hoitavat ikäihmiset ja kehitysvammaisten lasten vanhemmat.

Kymenlaakson Radio