Tieto ja Enator yhteen

Tieto ja ruotsalainen Enator yhdistyvät yhdeksi Euroopan johtavista tietotekniikan asiantuntijapalvelujen tarjoajista.

Uuden konsernin markkina-arvo on runsaat 17 miljardia markkaa ja sen liikevaihto nousee miltei 6,5 miljardiin.

Konsernin nimeksi tulee Tietoenator.

Yhtiöiden hallitukset ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen yhdistymisen yleisistä periaatteista. Sen mukaan yhdistyminen toteutetaan Tiedon julkisena ostotarjouksena.

Enatorin osakkaille tarjotaan yhdestä osakkeesta 0,725 Tiedon osaketta.

Fuusio tarvitsee vielä yhtiökokousten ja kilpailuviranomaisten hyväksynnän.

Kotipaikka Suomeen

Uuden yhtiön kotipaikka tulee olemaan Suomessa ja pääkonttorit Espoossa ja Tukholmassa.

Konsernin toimitusjohtajaksi esitetään Tiedon toimitusjohtajaa Matti Lehteä. Hallituksen puheenjohtajaksi tullee Enatorin hallituksen pj. Olof Lund.

Tietoenatorin osakepääomasta jää Tiedon osakkaiden käsiin noin 68 prosenttia. Sekä Tiedon suurin omistaja Sonera että Enatorin pääosakas Robur ilmoittavat tukevansa yhdistymissuunnitelmaa.

Soneran omistuksessa on nyt 26,8 prosenttia Tiedon osakkeista, ja sen osuus syntyvästä konsernista on noin 20 prosenttia.

Fuusion syiksi yhtiöt nimeävät liiketaloudelliset syytä sekä synergiaedut.

Yhtiöillä on yhteensä 10 335 työntekijää.

Minna Pantzar haastatteli Tiedon ja Enatorin johtajia (video)