Väkivalta uhkaa Helsingin opettajia

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Joka kymmenes Helsingin ala-asteen opettajista ja neljä prosenttia yläasteen opettajista on kokenut työssään väkivaltaa oppilaiden taholta, kertoo asiaa kartoittanut tutkimus.

Luvut käyvät ilmi Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ja Helsingin kaupungin tietokeskuksen toteuttamasta tutkimuksesta, joka tehtiin Helsingin opetusviraston pyynnöstä.

Ala-asteilla oli tyypillisesti kysymys siitä, että opettaja yritti rauhoittaa raivoavaa lasta esimerkiksi ottamalla syliin tai pitelemällä kiinni, jolloin oppilas saattoi lyödä tai potkia opettajaa.

Yläasteilla konfliktit syntyvät useimmiten tilanteissa, joissa oppilaat ja opettaja ovat eri mieltä koulun sääntöjen noudattamisesta. Väkivalta ilmeni esimerkiksi lyönteinä, kun opettaja kielsi oppilasta tai meni kahden tappelevan oppilaan väliin.

Kyselyyn vastasi hieman yli tuhat ala- ja yläasteen, lukion ja ammatillisen oppilaitoksen opettajaa.

Ala- ja yläasteen opettajista noin puolet kertoi oppilaiden kohdelleen heitä loukkaavasti. Opettajat kokivat loukkaavana käytöksenä mm. oppilaiden jakelemat henkilökohtaiset solvaukset, huorittelun ja erilaiset v-alkuiset panettelut.

Seksuaalista häirintää koki tunteneensa muutama prosentti opettajista, näistä yläasteen opettajia oli eniten.

Ruotsinkielisissä kouluissa ei ahdistella

Sen sijaan uhkaavaa käytöstä tai seksuaalista ahdistelua ei esiintynyt ruotsinkielisissä kouluissa opettajien mielestä ollenkaan.

Tutkimusjohtaja Kauko Aromaa Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta etsii syitä suomen- ja ruotsinkielisten koulujen mittaviin eroihin sekä ruotsinkielisten oppilaiden vanhempien korkeammasta koulutuksesta että ruotsinkielisten kouluyhteisöjen tiiviistä sosiaalisesta kontrollista.

Alppilan ala-asteella väkivalta on ollut harvinaista (video)