Ympäristöministeriö: Natura-valitukset eivät muuta päätöksiä

Ympäristöministeriö arvioi ensimmäisessä Natura-valituksista antamassaan lausunnossa, etteivät ne anna aihetta valtioneuvoston päätöksen kumoamiseen tai muuttamiseen. Korkeimmalle hallinto-oikeudelle annetussa lausunnossa asetetaan myös kyseenalaiseksi valtakunnallisten järjestöjen valitusoikeus asiassa.

Ympäristö-

ministeriö katsoo, ettei valtakunnallisten järjestöjen valitusoikeutta voida pitää selvänä asiana ja jättää kysymyksen korkeimman hallinto-oikeuden (KHO:n) harkintaan.

Ympäristöministeriön ensimmäinen lausunto sisältää vastaukset 15:een valituskirjelmään. Näistä valittajista suurin osa on valtakunnallisia järjestöjä, mukana ovat mm. tuottajajärjestöt ja useat luonnonsuojelujärjestöt.

Ympäristöministeriö kertoo vastaavansa muihin KHO:n lausuntopyyntöihin maalis-huhtikuun aikana. Ministeriö antaa KHO:lle lausunnot kaikkiaan 850 valituskirjelmästä, joissa on noin 5 000:n maanomistajan allekirjoitus.

Ympäristöministeriön mielestä valtakunnallisilla järjestöillä ei ole luonnonsuojelulakiin perustuvaa valitusoikeutta Natura-asiassa, koska yleiseurooppalainen Natura 2000 -verkosto ei ole lain tarkoittama kotimainen, valtakunnallista merkitystä omaava luonnonsuojeluohjelma.

Perusteluissa ympäristöministeriö esittää, että luonnonsuojeluohjelmia toteutetaan yksinomaan luonnonsuojelulain nojalla, kun taas Natura 2000 -verkostoa toteutetaan myös lukuisten muiden lakien mukaisesti. Ministeriön mukaan tämä osoittaa, että Natura-verkosto ei ole luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojeluohjelma.