Oikeusasiamies arvostelee poliisiselvitystä

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Eduskunnan oikeusasiamies Lauri Lehtimaja arvostelee jyrkin sanakääntein sisäministeriön asettaman työryhmän tammikuista selvitystä poliisien sivutoimista ja varainkeruusta.

Lehtimajan mielestä on vaikea välttyä epäilyiltä, että työryhmän tapa koota aineistoa selvitystä varten on ollut joko sattumanvarainen tai tarkoitushakuinen.

Lehtimaja hämmästelee myös mietinnön valikoivaa yksipuolisuutta ja eräiden merkittävien kysymysten sivuuttamista kokonaan.

Hyvää työryhmän mietinnössä Lehtimajan lausunnon mukaan on lähinnä se, että sisäministeriö oli katsonut tarpeelliseksi selvittää poliisin taloudellisia sidonnaisuuksia ja ottaa niihin kantaa.

Sisäministeriön työryhmän mielestä poliisin työskentelemistä esimerkiksi vahtimestarina ja myymäläetsivänä ei ole pidettävä suotavana. Työryhmä on sen sijaan jättänyt kokonaan pohtimatta poliisivirkamiehen toiminnan soveltuvuutta mm. politiikassa ja elinkeinoelämässä.

Lehtimaja on itse ottanut kantaa viime vuonna lääninpoliisineuvoksen sivutoimeen pankin hallituksen jäsenenä. Aiempi oikeusasiamies Jacob Söderman oli katsonut, ettei poliisimiehen ollut sopivaa toimia sanomalehden oikeus- ja rikostoimittajana eikä paikallispoliisin edustajaa pitäisi nimetä sanomalehden pysyväksi paikalliseksi kirjeenvaihtajaksi.

Lehtimaja katsoi lääninpoliisineuvoksen tapauksessa, että kiinteä kytkös pankkiin voi olla omiaan kyseenalaistamaan poliisin puolueettomuutta ja toimintavapautta esimerkiksi talousrikoksia tutkittaessa.

- Pidän aihepiiriä koskevien eduskunnan oikeusasiamiehen kannanottojen totaalista huomiotta jättämistä outona, Lehtimaja hämmästelee.

Lehtimaja pitää kuitenkin arvostelustaan huolimatta työryhmän yksittäisiä suosituksia oikeansuuntaisina ja on tyytyväinen siitä, että selvityksen mukaan poliisin ulkopuolisilta saamat taloudelliset edut ovat vähäisiä.