Itsemurhat vähentyivät laajan projektin aikana 1990-luvulla

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Itsemurhat ovat vähentyneet Suomessa vuosien 1990 ja 1996 välillä 18 prosenttia, ilmenee kymmenvuotisen Itsemurhien ehkäisyprojektin loppuarvioista. Suomi toteutti ensimmäisenä maailmassa koko maata koskevan itsemurhien ehkäisyohjelman.

Jos itsemurhien määrät lasketaan vuosien 1986 ja 1996 väliltä, lasku on yhdeksän prosenttia.

Vähenemisen tarkkaa syytä tutkijat eivät pysty kuitenkaan osoittamaan.

Projektin kokemusten mukaan itsemurhan voi ehkäistä, mutta onnistuminen edellyttää tukitoimia oikeaan aikaan. Toisaalta keinoja kaikkien itsemurhien ehkäisyyn ei ole. Projektiin osallistui 100 000 eri alan ammattilaista.

Säästöt vaarantavat hoidon

Projektin johto pelkää, että terveyden- huollon säästöt vaarantavat itsemurhien ehkäisytyön.

Vaikka projekti päättyy, itsemurhat ja niille altistavat ja tekoja laukaisevat elämänongelmat eivät lopu, muistuttaa projetin johtaja Maila Upanne.

Upanteen mukaan mukaan työntekijät uskovat työhönsä, mutta päättäjät eivät niinkään.

Vaarana on koko työmuodon kuihtuminen. Eri alojen vastuunotto ja osaaminen, josta tämäkin projekti kertoo, on arvokas sosiaalinen pääoma, joka ei saisi tulevaisuudessakaan käyttämättä, hän sanoo.

Laaja yhteistyöohjelma koko maahan

Projektissa rakennettiin itsemurhien ehkäisyä varten ohjelma, joka vietiin koko maahan.

Ehkäisyohjelmalla haluttiin vaikuttaa itsemurhan riskitekijöihin ja sitä ennakoiviin tapahtumiin.

Ohjelman pääteemoina olivat itsemurhaa yrittäneen ihmisen hyvä hoito, masennuksen tunnistus ja hoito, alkoholin ongelmakäyttöön puuttuminen, psyykkisen tuen tuominen osaksi ruumiillisten sairauksien hoitoa, elämänkriiseissä tukeminen, nuorten miesten syrjäytymisen estäminen sekä suomalaisen kasvatus- ja kulttuuri-ilmapiirin kehittäminen.

Tärkeänä pidettiin riskitekijöihin, kuten mielenterveysongelmiin ja päihteiden ongelmakäyttöön, puuttumista.

Käytetyin menetelmä oli kuitenkin elämän kriiseistä selviytymiseen annettu tuki. Suuressa osassa kehittämistoimia kohteena olivat nuoret.