Tutkimus: Hyönteismyrkyt aiheuttavat leukemiaa

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Tavalliset kotitalouksissa käytetetyt hyönteismyrkyt lisäävät selvästi pienten lasten riskiä sairastua leukemiaan, kertoo Yhdysvalloissa tehty tutkimus. Maailman luonnon säätiö WWF vaatii kansainvälistä lakia, joka pakottaisi yritykset tutkimaan kemialliset aineet ennen kuin ne päästetään markkinoille.

Kalifornian yliopiston tutkimuksessa seurattiin 324 lapsen elämää. Tutkimuksessa ilmeni, että lapsilla, joiden kodeissa oli suoritettu ammattimainen hyönteismyrkytys, oli kasvanut riski sairastua leukemiaan eli verisyöpään.

Riski kasvoi selvästi, kun myrkytys tehtiin aikavälillä vuosi ennen lapsen syntymää - lapsen täyttäessä kolme vuotta. Kaikkein suurimmaksi leukemiariski kasvoi silloin, kun myrkytys tehtiin lapsen ollessa kahden vuoden ikäinen.

WWF:n asiantuntija Simon Walmsley sanoo, että myrkyt kerääntyvät eliöiden rasvakerrokseen. Vaarallisinta on, kun myrkky kerääntyy odottavien tai imettävien äitien kehoon, ja siirtyy tätä kautta lapsiin.

Walmsleyn mukaan kemikaaleja valmistavat yritykset eivät turvamääräyksissään ota huomioon sitä, että pikkulapset ovat huomattavasti herkempiä myrkkyjen vaikutukselle kuin aikuiset.

WWF kampanjoi sen puolesta, että eliöihin kerääntyvät myrkkykemikaalit kiellettäisiin kansainvälisi sopimuksin.

Säätiö vaatii myös säädöksiä, jotka velvoittaisivat yritykset tutkimaan aineiden kemikaalisten aineiden vaikutukset ennen kuin ne päästetään markkinoille, eli ns. "no data, no market" -säännöstöä. Kuluttajien tulisi myös saada riittävästi tietoa kemikaalien vaikutuksesta.

Hyönteismyrkkytutkimus tuotti ensimmäisen selkeän viitteen kemiallisen aineen ja tietyn sairauden yhteydestä. Nämä yhteydet ovat vaikeita tutkia, sillä sairauden kehittyminen on vuosia kestävä prosessi. Leukemia on tässä suhteessa helppo tutkittava, sillä se kehittyy melko nopeasti.

Simon Walmsley pohtii, että kuinka paljon erilaisia yhteyksiä kemikaalien ja sairauksien välillä todellisuudessa on. Tutkimustyö on vasta alussa. Eläimillä tehdyissä tutkimuksissa yhteyksiä on löydetty paljon.

YLE24