Metsänomistajista neljäsosa naisia

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Neljännes maamme metsänomistajista on naisia ja yksityismetsien pinta-alasta viidennes on naisten omistuksessa. Tämä käy ilmi Metsäntutkimuslaitoksen selvityksestä.

Todellisuudessa naisten omistusosuus on suurempi, sillä valtaosassa puolisoiden yhteisesti omistamia tiloja mies vastaa metsänhoidosta.

Tutkimuksessa metsänomistajan sukupuoli määriteltiin sen henkilön perusteella, joka vastaa tilan metsäasioista.

Naisomistajien osuus oli tutkimuksen mukaan keskimääräistä suurempi niiden metsänomistajien joukossa, jotka korostavat taloudellista turvaa ja metsän virkistyskäyttöä. Sen sijaan metsästä elantonsa hankkivien joukossa naisten osuus jäi 14 prosenttiin.

Yksityismetsien omistus on keskittynyt Suomessa varttuneelle väelle: lähes puolet omistajista on yli 60-vuotiaita. Alle 40-vuotiaita on vain kymmenesosa. Metsänomistajien keski-ikä on 57 vuotta.

Sitä, että yhä useampi nainen on metsänomistaja, heijastelee naisille järjestetyn metsäkoulutuksen lisääntyminen viime vuosina. Kurssit ovat olleet suosittuja, mikä kertoo niiden tarpeellisuudesta.

STT