Enestam olisi valmis pilkkomaan HUS:in osiin

RKP:n puheenjohtaja, puolustusministeri Jan-Erik Enestam ei usko,että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS toimisi koskaan kunnolla.

Hän ehdottaakin HUS:in hajottamista heti, kun Helsinkiin Uudellemaalle on saatu suunniteltua uusi sairaanhoidon malli.

-Ei ole mahdollista, että tämmöinen jättiläinen toimii tehokkaasti. Muun luuleminen on turhaa, Enestam totesi sunnuntaina Hufvudstadsbladetin haastaeelussa.

Vertailun vuoksi Enestam mainitsi Tukholman läänin,jossa osa sairaaloista on ulkoistettu yksityiselle sektorille ja joka toimii hänen mielestään hyvin.

Enestamin mukaan tällä ei ole saatu aikaan säästöjä, mutta potilaat ovat saaneet kuitenkin hoitoa kohtuullisessa ajassa.

Bogomoloff: Lääkäreiden pantava potilaat tärkeysjärjestykseen

Samassa lehdessä kertoi Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Harry Bogomoloff (kok.) omista näkemyksistään hoitoasioihin. Hänen mielestään lääkäreiden pitäisi panna tärkeysjärjestykseen ne, joita he hoitavat. Lisäksi lääkäreiden olisi pantava rajat sille, kuinka kauan hoitoa annetaan.

Bogomoloff myöntää, että myös politiikkojen on tehtävä priorisointeja, mutta hän tähdentää lääkäreiden olevan hoidon asiantuntijoita. Hän vastusta sitä, että HUS ei pysy sovituissa budjettiraameissaan.

Terveydenhoidon kuluille ei Bogomoloffin mukaan ole mitään rajaa, sillä aina voidaan asiat tehdä paremmin kuin ennen. Mutta kun on päätetty siitä, mitkä voimavarat ovat, tulee siitä myös pitää kiinni. Muunlainen toiminta olisi hänestä typerää.

STT