Suomi rikkoi Perämeren kalastajien ihmisoikeuksia

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Suomen valtio joutuu korjaamaan Perämeren kalastuskiistassa ihmisoikeussopimuksen vastaiseksi todetun epäkohdan.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan rannikkokalastajilla olisi pitänyt olla mahdollisuus valittaa tuomioistuimiin valtion asettamista kalastusrajoituksista.

Asianajaja Matti Wuoren mukaan valtion on noudatettava Strasbourgista saatua päätöstä.

Suomi määrättiin myös maksamaan kummallekin asiasta valittaneelle kalastajalle 8 000 euron korvaukset.

Strasbourgin ihmisoikeustuomioistuimen mukaan valtio rikkoi ihmisoikeussopimusta siinä, että Perämeren kalastajat eivät voineet viedä valtion kalastusrajoituksia tuomioistuimen tutkittavaksi.

Valtio rajoitti jatkuvasti kalastusta kyseisten kalastajien vuokraamilla kalastuspaikoilla.

Valitus tehtiin seitsemän vuotta sitten.