Huoneistokeskukselle varoitus lain rikkomisesta

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Etelä-Suomen lääninhallitus on antanut Huoneistokeskukselle varoituksen vakavista lainrikkomuksista. Lääninhallitus tarkasti keväällä Huoneistokeskuksen kiinteistökaupat pääkaupunkiseudulla yli viiden vuoden ajalta.

Lääninhallitus löysi rutiinitarkastuksesaan rikkomuksia kahdeksasta Huoneistokeskuksen toimipisteestä.

Kolmessa tapauksessa Huoneistokeskus oli perinyt lainvastaisesti asunnon myyjältä välityspalkkion, vaikka ostajana oli Huoneistokeskuksen palveluluksessa oleva henkilö.

Välityslain mukaan ns. omaan lukuun tehdyistä kaupoista ei saa periä palkkiota.

Yksi ostajista oli Huoneistokeskuksen toimitusjohtaja Antti Varheenmaa. Hänen mukaansa yhtiöllä on eri näkemys lain tulkinnasta kuin lääninhallituksella.

Varheenmaa korostaa, ettei kauppahinoissa ole ollut mitään epäselvyyttä. Hänen mukaansa yhtiö harkitsee valitusta lääninhallituksen päätöksestä.

Ylitarkastaja Jouko Rikkilä Etelä-Suomen lääninhallituksesta sanoo Huoneistokeskuksen ottaneen kannan, ettei lain pykälä koske heitä, vaan ainoastaan pieniä välittäjiä.

Lääninhallitus pitää virheitä näiden kolmen kaupan hoidossa niin vakavina, että ne riittävät perusteeksi varoitukselle.

Omat kaupat tavallisia

Huoneistokeskuksen toimitusjohtaja Antti Varheenmaan mukaan Huoneistokeskuksessa tehdään vuosittain kymmeniä sellaisia kauppoja, joissa toisena osapuolena on yhtiön palveluksessa oleva henkilö.

Huoneistokeskuksen mukaan sen henkilökuntaan kuuluvan ihmisen omaksi kodikseen ostama asunto ei ole rinnastettavissa välityslain kohtaan "omaan lukuun päätettyihin kauppoihin". Yhtiö katsoo, että koska se ei ole ostanut asuntoja itse, kyse on normaalista välitystoiminnasta.

Se, että viranomaiset löysivät tarkastuksessaan vain kolme tapausta, johtuu osittain siitä, että se tarkasti vain pääkaupunkiseudulla tehdyt kaupat.

- Huoneistokeskus on pyytänyt välityspalkkioasiasta lausunnon Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Kaarlo Tuorilta, joka tukee Huoneistokeskuksen näkemystä, sanoo Varhemaa.

- Huoneistokeskus pitää lääninhallituksen kantaa ristiriitaisena perustuslain ja kilpailurajoituslain kanssa, Varheenmaa toteaa.

Lääninhallitus löysi myös kuusi kauppaa, joissa Huoneistokeskus oli hyvä tavan vastaisesti pyrkinyt kiertämään omaan lukuun tehtäviä kauppoja koskevaa säännöstöä.

YLE24, STT