1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Yle Uutisten artikkeliarkisto

Tutkimus: Saasteet kerääntyvät arktisille alueille

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Arktisen ilmaston erityispiirteiden takia saastelaskeumat kerääntyvät arktisille alueille ja aiheuttavat alueen eliöille ja ihmisille vakavan ympäristöuhkan. Tutkimus julkistettiin kansainväliset ympäristötutkijoiden seminaarissa Rovaniemellä.

Rovaniemeä

Rovaniemellä kokoontuu Arktisen neuvoston alainen AMAP-työryhmä (Arctic Monitoring and Assessment Programme).

Työryhmän julkaiseman arktisten alueiden ympäristön tilaa koskevan raportin mukaan elohopeapitoisuudet pohjoisilla alueilla ovat niin korkeat, että ne voivat vaikuttaa eläinten ja ihmisten terveyteen.

Ajoittain esiintyy tavanomaista voimakkaampaa laskeumaa. Tämän on havaittu liittyvän aikaan, jolloin kaamos päättyy.

Tutkimustulos antaa ymmärtää, että arktinen alue voisi toimia eräänlaisena elohopeanieluna. Prosessia ei ole aiemmin tunnettu.

Valtaosa ihmisten saamasta elohopeasta on peräisin ravinnosta, erityisesti kalasta. 90 prosenttia elohopeasta on metyylielohopeaa, joka on myrkyllisin elohopean muoto.

Vaikka elohopean käyttöä on Euroopassa vähennetty, sitä pääsee edelleen luontoon. Suurimmat lähteet ovat teollisuus, jätehuolto, kivihiilen poltto sekä maaperään ja vesistöjen sedimentteihin varastoitunut elohopea, jota liukenee jatkuvasti.

Myös raskasmetallit jäävät pohjoiseen

AMAB-tutkimuksen mukaan myös kaukokulkeumana saapueilla haitallisilla raskasmetalleilla ja orgaanisilla yhdisteillä on taipumus jäädä arktiseen luontoon. Syynä kerääntymiseen on kylmyys, jonka ansiosta kemikaalit hajoavat hitaammin kuin muualla.

Lyijylaskeuma on vähentynyt viime vuosina niillä alueilla, missä lyijytön bensiini on otettu käyttöön.

Eläinten ja kalojen lyijypitoisuudet eivät kuitenkaan ole toistaiseksi vähentyneet. Tämä johtuu ilmeisesti maaperään kerääntyneestä saasteesta.

Eräillä alueilla käytetään metsästyksessä lyijyhauleja, jotka paikoin nostavat lyijypitoisuudet myrkyllisen korkealle. Tämä on luultavasti tärkeä syy lintujen pesinnän epäonnistumiselle.

Arktisten alueiden radioaktiivisuus on laskeussa. Radioaktiivisuutta aiheuttaa vielä menneinä vuosikymmeninä tehdyt ydinkokeet, joiden jäämiä on vielä maaperässä. Tshernobylin onnettomuus tuntuu paikallisesti.

Arktisen meriympäristön radioaktiivinen laskeuma on pääosin peräisin ydinpolttoaineen käsittelylaitoksista; Englannin Sellafieldistä ja Ranskan Cap de la Haguesta.

YLE24

Lue seuraavaksi