Hyppää sisältöön

Uhanalaisten lajien lista pitenee

Maailman uhanalaisten lajien suojelujärjestö World Conservation Union IUCN on julkaissut uuden listan uhanalaisista eliölajeista. Lista on pidentynyt yli sadalla, mutta järjestö ei usko, että lista olisi lainkaan kattava.

IUCN:n listalla on nyt 11 167 eläin- ja kasvilajia. Uudella listalla on 121 lajia enemmän kuin edellisellä, syyskuussa 2000 julkaistulla listalla.

Huomattavimpia erittäin uhanalaisisksi luokiteltuja eläinlajeja ovat saiga-antilooppi, iberianilves ja kaksikyttyräinen kameli.

Saiga-antiloopit (Saiga tatarica) elävät Keski-Aasian kuivilla aroilla. Lajin yksilömäärä on viime vuosina romahtanut pääasiassa salametsästyksen vuoksi. Alueen asukkaat arvostavat antiloopin lihaa ja sen pitkillä sarvilla uskotaan olevan lääkinnällistä arvoa.

Saiga-antiloopin lukumääräksi laskettiin vielä 10 vuotta sitten yli miljoona. Nyt määrä on vähemmän kuin 50 000.

Erittäin uhanalainen on myös iberianilves (Lynx pardinus). Kaksi vuotta sitten kannaksi laskettiin 1 200 eläintä. Nyt jäljellä on vain puolet tästä. Iberianilves saattaakin olla ensimmäinen sukupuuttoon kuoleva kissaeläin 2 000 vuoteen.

Viimeiset iberianilvekset elävät Iberian niemimaan lounaisosassa. Alueen viimeiset metsät ovat rakentamisen takia pirstaloituneet, mikä estää tehokkaasti ilveksen lisääntymisen.

Kaksikyttyräinen kameli (Camelus bactrianus) on luokiteltu uhanalaiseksi. Lähinnä Kiinassa ja Mongoliassa elävä kameli on jatkuvan metästyksen kohde, sillä se kilpailee alueen vähistä vesi- ja ruohovaroista kesykamelin kanssa. Villikamelia metsästetään myös urheilumielessä. Lisäksi sekä luvallinen että luvaton kaivostoiminta ovat vähentäneet kamelien laitumia.

Intiassa kaksi korppikotkalajia on luokiteltu erittäin uhanalaisiksi. Niitä uhkaavat erityisesti ympäristömyrkyt ja sairaudet.

Uhanalaisten lajien listalla on nyt 5 714 kasvilajia. Näistä suurin osa on puita.

IUCN:n mukaan vain noin neljä prosenttia maailman kasvilajeista on kartoitettu niin, että niiden uhanalaisuuden aste voidaan määrittää. Näinollen uhanalaisia kasveja on melko varmasti paljon enemmän.

Puiden hallitseva osuus selittyy sillä, että niiden levinneisyys tiedetään parhaiten.

IUCN:n vuonna 2000 kadonneiksi kirjaamista lajeista on kaksi löydetty uudestaan. Australiassa elävä sauvalude Dryococelus australis löydettiin hiljattain samoin kuin baijerilainen mäntymyyrä Microtus bavaricus.

YLE24