Maantieliikenteen työaikadirektiivi ei sovi Suomelle

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Ehdotus maantieliikenteen uudeksi työaikadirektiiviksi sopii Suomelle huonosti. Hallitus kirjelmöi asiasta perjantaina eduskunnalle ja ilmoitti hakevansa ehdotukseen muutoksia.

Myös alan työmarkkinajärjestöt ovat vastustaneet direktiivissä yötyöhön ehdotettuja rajoituksia.

Uusilla määräyksillä säänneltäisiin maantieliikenteen työaikoja, yötyötä ja lepoaikoja. Määräykset koskisivat myös itsenäisinä yrittäjinä toimivia kuljettajia, joiden työaikaa ei Suomessa ole säädelty työaikalainsäädännöllä. Heitä koskee kuitenkin asetus tieliikenteen ajo- ja lepoajoista.

Hallitus ei rajoittaisi yöajoja

Hallitus toteaa, että ehdotus vaatii lisäselvityksiä, koska se rajoittaisi itsenäisten yrittäjien työaikoja.

Yötyötä koskevat määräykset direktiivin ehdotuksessa poikkeavat Suomen voimassa olevasta lainsäädännöstä. Hallitus suhtautuu kielteisesti ehdotukseen rajoittaa yöajoja, koska maanteiden yölliset runko- ja jakelukuljetukset ovat keskeinen osa Suomen kuljetusjärjestelmää.

Ehdotus on Suomelle hankala, koska täällä ei ole juuri vaihtoehtoja maantiekuljetuksille. Muualla Euroopassa löytyy helpommin vaihtoehtoisia reittejä rautateiltä tai sisävesireiteiltä.