Vihreä liitto otti kantaa tasa-arvoon

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Vihreä liitto esittää, että yritykset ja organisaatiot ryhtyisivät laatimaan vuotuisia tasa-arvoraportteja, joiden perusteella voidaan seurata tasa-arvon kehitystä. Puolue myös esittää äitiys- ja vanhempainlomien kustannusten jakamista uudella tavalla.

Vihreän liiton hallitus ja puolueen naisjärjestö julkistivat lauantaina naisten asemaa koskevan kannanoton. He vaativat tasa-arvon ja keski-ikäisiin sekä ikääntyviin naisiin kohdistuvan ikärasismin seuraamista.

Puolueen mukaan myös vanhempainloman ja sairaan lapsen hoitopäivien palkat tulisi maksaa erillisestä rahastosta. Varat koottaisiin esimerkiksi yrityksen käyttökatteeseen perustuvalla maksulla, johon kaikki työnantajat osallistuisivat.

Nykyisin vanhemmuuteen liittyvät kustannukset sälytetään yksipuolisesti äitien työnantajille.

Vanhempainlomaan puolue liittäisi kuukauden mittaisen isälisän, jonka voisi pitää kaksinhuoltajaperheissä ainoastaan isä.

Vihreän liiton puheenjohtaja Satu Hassi pitää aiheellisena huolta siitä, että puolueet ovat saaneet eduskuntavaaleihin ehdokkaiksi aiempaa vähemmän naisia.

Se ei kuitenkaan koske vihreitä, joiden ehdokkaista enemmistö on naisia. Listoilla on 100 naista ja 96 miestä.

Puolueen kannanotossa muistutetaan tutkimuksesta, jonka mukaan 1990-luvun lama näyttää kärjistäneen epätasa-arvoa.

Vuonna 1995 vain joka kolmannella akateemisesti koulutetulla naisella oli vakituinen työpaikka, miehistä yli puolella. Tuloerot olivat huomattavat.