Tiedotuskampanja väkivaltaa vastaan

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Pari- ja lähisuhdeväkivaltaa yritetään saada kuriin laajalla valtakunnallisella tiedotuskampanjalla. Kampanjan toteuttaa Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes. Mukana on myös ensi- ja turvakotien liitto.

Yksikin lyönti on liikaa -kampanja kehottaa väkivaltaa kokeneita sekä väkivaltaa käyttäviä hakemaan apua niin psyykkiseen, fyysiseen, seksuaaliseen, taloudelliseen kuin henkiseenkin väkivaltaan. Stakes jakaa asiaan liittyvää materiaalia eri viranomaisille sekä esimerkiksi kirjastoihin ja ravintoloihin.

Kampanjan ajan 28.10 - 24.11 päivystää kello 9-24 maksuton tiedotusnumero 0800-06700, jossa asiasta voi puhua. Soittaja voi valita mies- tai naispuolisen keskustelukumppanin. Myös vähemmistökieliä puhuvat on huomioitu.

Sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä kannustetaan asiakastilanteissa kysymään avoimesti ja rutiininomaisesti mahdollisesta väkivaltaongelmasta.

Asiasta kysymisestä on hyvät kokemukset. Niin sosiaali- ja terveysalan asiakkaat kuin työntekijätkin ovat selvistysten mukaan kokeneet avoimet kysymykset hyvänä asiana.

Kahden kesken esitetyt kysymykset auttavat havaitsemaan väkivaltaongelman hyvissä ajoin. Positiivista palautetta on saatu myös niiltä asiakkailta, joilla parisuhde on kunnossa.

Väkivalta yllättävän yleistä

Stakesin arvion mukaan väkivalta vaikuttaa noin 100 000 naisen elämään ja heikentää 200 000 lapsen hyvinvointia.

Väkivallan vaikutukset eivät jää vain fyysisiin vammoihin. Väkivalta heikentää ihmisen psyykkistä toimintakykyä, tunne-elämää ja ihmissuhteita. Perheen väkivaltaongelma koetaan häpeälliseksi ja sitä peiteltäessä koko uhri tai koko perhe saattavat eristäytyä muista ihmisistä.

Parisuhdeväkivallalle on tyypillistä, että se uusiutuu ja ajan myötä myös raaistuu.

Vuosittain kuolee kolmisenkymmentä naista parisuhdeväkivallan seurauksena.

Stakes muistuttaa kampanjassaan, että pari- ja lähisuhdeväkivaltaa voidaan ehkäistä. Nyt alkava kampanja on osa naisiin kohdistuvan väkivallan ja prostituution ehkäisyhanketta.

YLE24