1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Yle Uutisten artikkeliarkisto

Inuitit kärsivät etelän myrkyistä

Tuoreen raportin mukaan Kanadan ja Grönlannin inuittien elimistössä on maailman korkeimmat pitoisuudet eräitä myrkyllisiä kemikaaleja, muun muassa PCB:tä, DDT:tä ja elohopeaa. Pitoisuudet ovat niin korkeita, että ne vaikuttavat lasten henkiseen ja fyysiseen kehitykseen sekä immuunijärjestelmään, ilmenee Amap-tutkimusohjelman raportista.

Norjassa toimiva Arctic Monitoring and Assesment Program Amap on julkaissut viisivuotisen tutkimuksensa tulokset Arctic Pollution 2002 -raportissa.

Sen mukaan vaaralliset kemikaalit kulkeutuvat etelästä pohjoisen ravintoketjuun. Suuria pitoisuuksia löytyy inuittien ravintona käyttämien eläinten, hylkeiden, valaiden ja kalojen rasvasta.

Grönlannin ja Kanadan inuittinaisilla on muun muassa havaittu yli kaksi kertaa niin korkeita PCB-pitoisuuksia kuin mitä on pidetty turvallisena.

Myrkyt vaikuttavat monin tavoin lasten kehitykseen. Esimerkiksi Färsaarilla tutkijat ovat todenneet suurille elohopeapitoisuuksille altistuneiden naisten lapsilla muun muassa motoristen taitojen, keskittymiskyvyn ja kielellisten taitojen heikentymistä.

PCB:n kaltaiset myrkyt on puolestaan yhdistetty muun muassa alentuneeseen syntymäpainoon, kasvun hitauteen ja muistin heikentymiseen.

Myrkyt vaikuttavat ihmisten lisäksi myös luontoon. Esimerkiksi jääkarhut synnyttävät aiempaa harvempia poikasia ja entistä useampi poikanen syntyy kuolleena. Myös muiden eläinlajien kehityksessä ja lisääntymisessä on havaittu vastaavia ongelmia, raportissa todetaan.

PCB ja DDT kielletty

Viime vuonna Tukholmassa allekirjoitetulla kansainvälisellä sopimuksella on kielletty 12 myrkyllisimpänä pidettyä kemikaalia, muun muassa PCB ja DDT. Esimerkiksi Venäjä ja Yhdysvallat eivät tosin ole vielä sopimusta ratifioineet.

Elohopeaa sopimus ei sen sijaan koske. Muun muassa hiilivoimaloissa ja jätteenpolttolaitoksissa syntyvät elohopeapäästöt ovat vähentyneet Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, mutta Aasiassa päästöt ovat kasvussa.

Eri maiden inuitteja edustavan Inuitti-konferenssin ICC:n edustaja Terry Fenge vaatiikin YK:n ympäristöohjelmaa Unepia ajamaan uutta sopimusta, jolla myös elohopeapäästöt saataisiin kuriin.

Hän myös vaatii Kanadaa ja muita maita lisäämään myrkyllisten kemikaalien vaikutuksia koskevaa tutkimusta.

IPS