Yritysveroa halutaan laskea

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Valtiovarainministeriön ylijohtajan Lasse Arvelan johtama työryhmä haluaisi laskea yritysveron ja henkilöiden pääomaveron 29 prosentista 25 prosenttiin.

Osingoille ehdotetaan 25 prosentin veroa. Tähän saakka osinkotulot ovat yhtiöveron hyvitysjärjestelmän vuoksi olleet käytännössä verottomia. Sen sijaan varallisuusverosta luovuttaisiin kokonaan.

Työryhmän mukaan myös ansiotulojen keventämistä tulisi jatkaa kaikissa tuloluokissa. Ehdotuksen mukaan korkein marginaaliveroaste alenisi 50 prosenttiin vuosina 2004 - 2007.

Vapaaehtoisten eläkevakuutuksien maksujen veroalennusoikeus siirtyisi työryhmän ehdotuksen mukaan pääomatuloihin. Verotuksella tuettu eläkesäästäminen laajenisi koskemaan myös säästämistä sijoitusrahastoihin.

Aikanaan nostettavaa eläkettä verotettaisiin pääomatulona. Vähennyskelpoista määrää rajoitettaisiin, eläkeikää korotettaisiin ja eläketurvan tasovaatimuksesta luovuttaisiin, ehdottaa työryhmä.

Työryhmä perustelee muutoksia mm. kansainvälisen kilpailukyvyn ylläpidolla ja EU:n lainsäädännön vaatimuksilla. Yritysverotuksen muutoksilla pyritään estämään suomalaisyritysten muutto halvemman verotuksen maihin.

Muutokset tulisivat voimaan vuonna 2004.

Osinkoverotuksen muutos tyrmätään

Keskuskauppakamari tyrmää työryhmän esittämän osinkoveromallin. Sen mukaan malli merkitsisi osinkoverotuksen rajua kiritysmistä.

Osinkojen verotus tulisi mallin myötä kaksinkertaisen verotuksen piiriin. Kokonaisveroaste nousisi 29 prosentista jopa 43,75 prosenttiin.

Keskuskauppakamarin mukaan veromalli johtaisi yhtiöiden taseiden heikkenemiseen ja työpaikkojen menetykseen.

Muuten Keskuskauppakamari pitää työryhmän esityksiä oikean suuntaisina.

Myös Veronmaksajain keskusliitto tyrmää mallin. Osinkoverotuksen kiristys olisi isku tavallisille säästäjille ja yrittäjille, liitto painottaa.

Palvelutyönantajien liiton mukaan verotuksen kiristys on uhka osakeyhtiömuotoiselle, kotimaisessa omistuksessa olevalle yritystoiminnalle. Liiton mukaan pk-yrittäjiä tulisi ennemminkin etsiä kannustimia kuin sanktioita.

SAK:n johtajan Pertti Parmanteen mukaan osinkoverotusmalli on oikeansuuntainen, mutta yhteisövero- ja pääomatuloverokannan alentaminen lisäisi epäoikeudenmukaisuutta.

Myös Teollisuuden ja Työnantajain TT, Kaupan Keskusliitto sekä Suomen Yrittäjät ovat tyrmänneet osinkoverotuksen uuden mallin.

Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton mukaan eläkevakuutusta koskeva ehdotus poikkeaa EU:n yleislinjasta.

MTK näkee työryhmän ehdotuksissa paljon kohtia, jotka haittaavat maa- ja metsätalouden harjoittajia, mutta myös myönteisiä seikkoja. Pääomatulojen verokannan alentaminen 25 prosenttiin on kuitenkin kannatettava ajatus, samoin varallisuusverosta luopuminen.

STT, YLE24