Oppilaat pitävät koulujen työoloja puutteellisina

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Tuoreimman kouluterveyskyselyn mukaan yli puolet Lapin peruskoulujen 8.-ja 9. -luokkalaisista ja lukion 1.-2.-luokkalaisista pitää edelleen koulujen työoloja puutteellisina.

Peruskoulun yläluokkalaisista neljäsosa löytää myös ongelmia koulun työilmapiiristä. Opiskeluvaikeudet ovat niin ikään yleisiä.

Stakesin tutkimusprofessori Matti Rimpelän mielestä osa koulutiloista on siinä kunnossa, ettei aikuinen edes suostuisi tekemään siellä töitä.

Pitkään kouluterveydenhuollon tutkimustyötä tehnyt Rimpelä kiinnittää huomiota Lapin koulujen osalta myös oppimisvaikeuksiin, joita yläasteikäisistä kokee lähes 40 prosenttia ja lukiolaisista lähes puolet.

Rimpelä nimittääkin nykyperuskoulua liikaa itsenäisiä valintoja korostavaksi markkinakouluksi, joka vaatii nuorilta valintoja liian aikaisin.

Tutkija ja neljän pojan isä Matti Rimpelä puhuu erityisesti 13-14-vuotiaiden poikien puolesta, jotka eivät hänen sanojensa mukaan ole vielä valmiita rakentamaan taidokkaita portfolioita koulun tarjottimelta.