Unep: Kehityshankkeiden kulttuuriset vaikutukset arvioitava

Yle Uutisten artikkeliarkisto

YK:n ympäristöohjelma Unep vaatii, että mittavien rakennushankkeiden kulttuuriset vaikutukset olisi arvioitava samalla tavoin kuin nykyisin jo arvioidaan hankkeiden ympäristövaikutuksia.

Unepin pääjohtajan Klaus Töpferin mielestä uusille rakennus- ja kehityshankkeille, kuten pato-, kaivos- ja tieprojekteille, pitäisi antaa lupa vasta, kun on arvioitu niiden vaikutukset alkuperäiskansojen elämäntyyliin ja kulttuuriin.

Trooppisten metsien alkueperäiskansojen liiton kokouksessa Nairobissa puhunut Töpfer huomautti, ettei kulttuurisen monimuotoisuuden vaaliminen ole nostalgiaa, vaan taloudellinenkin tekijä.

Unepin ja muiden YK-järjestöjen tekemissä tutkimuksissa on havaittu selvä yhteys luonnon monimuotoisuuden ja kulttuurisen sekä kielellisen monimuotoisuuden välillä. Siellä, missä kulttuurinen monimuotoisuus on katoamassa, myös luonnon monimuotoisuus vähenee.

Alkuperäiskansat ovat tottuneet sukupolvien ajan vaalimaan eläin- ja kasvikuntaa. He ovat kehittäneet keinoja selviytyä usein ankarissakin oloissa sekä viljelemään ja kasvattamaan karjaa uhraamatta maaperän hedelmällisyyttä ja vakautta.

Kaupan ja tiedonvälityksen globalisoituessa ja läntisen elämäntyylin levitessä monet näistä kulttuureista ovat kuitenkin katoamassa, ja samalla menetetään niiden perinteinen tietämys.

Veronsa ovat vaatineet myös suuret kehitysprojektit kuten padot, kaivokset ja mittavat turismihankkeet. Alkuperäisasukkaiden on usein joko muutettava hankkeiden tieltä, tai heidän kulttuurinsa joutuu valmistautumattomana konfliktiin uuden kanssa.

Luonnon ja kulttuurien monimuotoisuuden kadotessa katoaa myös perustietämystä siitä, miten selvitä kuivuuden kaltaisten luonnonkatastrofien oloissa, ja samalla kasvaa sadon menettämisen ja muun epävakauden riski.

Töpfer vaatiikin, että alkuperäiskansojen tietämykselle ja geneettisille resursseille annetaan niille kuuluva kunnioitus ja taloudellinen arvostus.

YLE24