1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Yle Uutisten artikkeliarkisto

Tuloerot kasvoivat laman jälkeen

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Laman jälkeisinä vuosina rikkaat ovat rikastuneet ja köyhät köyhtyneet, selviää Palkansaajien tutkimuslaitoksen tuoreesta selvityksestä.

Kasvuhakuinen talouspolitiikka synnytti suuren määrän uusia työpaikkoja, mutta ei riittänyt tuomaan töitä heikosti koulutetuille. Vaikka kansantalous voi hyvin, osa kansalaisista kärsi.

Selvityksen mukaan 1990-luvulla kansantulosta aiempaa suurempi osa siirtyi pääomatuloihin, mistä hyötyivät erityisesti yrittäjät ja suurituloiset.

PT:n ennustepäällikkö Pekka Sauramon mukaan Suomi oli pääomatulojen kasvussa omaa luokkaansa. Pääomatuloihin kuuluvat muiden muassa osinko- ja korkotuotot sekä vuokratulot.

Tavallisten palkansaajien reaaliansioiden kasvu jäi sen sijaan vähäisemmäksi kuin millään muulla sodanjälkeisellä vuosikymmenellä.

Suurimpia häviäjiä vähän koulutetut ja iäkkäät

Suurimpia häviäjiä olivat heikosti koulutetut nuoret ja suhteellisen iäkkäät suomalaiset, joille ei löytynyt pysyvää työpaikkaa. Myös tulonsiirroista riippuvien asema heikkeni.

Nämä vajaat 200 000 suomalaista muodostavat työttömien "kovan ytimen", joita Sauramon mielestä olisi jatkossa pystyttävä ohjaamaan takaisin työmarkkinoille nykyistä huomattavasti yksilöllisemmin ja valikoivammilla ratkaisuilla kuin 1990-luvun työvoimapolitiikan "bulkkihyödykkeillä".

Sauramon mukaan 90-luvun poikkeuksellista kehitystä hallitsi kaksi murrosta. Ne olivat lama ja uuden talouden läpimurto. Ne ruokkivat talouden eriytymistä. Myös niiden vaikutukset talouspolitiikassa aliarvioitiin.

Huomiota olisi pitänyt panna enemmän kasvun hedelmien jakamiseen, Sauramo muotoili kirjan julkistamistilaisuudessa. Hänen mielestään tuolloin ei kiinnitetty riittävästi huomiota siihen, että ilman korjaavia toimia osa työttömistä joutui suuriin ongelmiin.

STT, YLE24

Lue seuraavaksi