Maaperän eliöistä käänteentekevää hyötyä

YK:n ympäristöjärjestö Unep on aloittamassa laajaa tutkimusta maaperän eliöiden vaikutuksesta koko Maapallon elämään. Tutkimuksella odotetaan olevan mullistava vaikutus paitsi maaperätietämykseen myös moniin ihmisen toimintatapoihin.

Unepin tutkimuskohteena ovat Brasilian, Meksikon, Norsunluurannikon, Ugandan, Kenian, Indonesian ja Intian maaperät.

Tutkijat selvittävät erilaisten matojen, pieneliöiden, bakteerien ja muiden elämänmuotojen vaikutusta ja toimintaa. Samalla etsitään myös uusia lajeja.

Vaikka tutkimustyö on vasta alkanut, se on jo tuonut esiin "uskomatonta monimuotoisuutta ja uskomattoman hyödyllisiä asioita", kuten britannialaisen Exeterin yliopiston tutkija Jo Anderson sanoo.

Yksi löydöistä on typpeä käsittelevien bakteerien merkitys. Bakteerit ottavat typpeä ilmakehästä ja muuttavat sitä kasvien kaipaamaksi ammoniakiksi. Nämä bakteerit kärsivät ihmisen toiminnasta ja niitä kannattaisi elvyttää.

Brasilialaisen tutkimuksen mukaan Brasilia hyötyisi 1,4 miljardia euroa vuodessa bakteerikannan elvyttämisestä.

Pieneliöiden merkitys on suri myös maaperän vedenimemiskyvylle. Jos madot ym. eliöt ovat raskaiden työkoneiden, kemikaalien tai muun vastaavan syyn takia kadonneet, maaperä kovettuu eikä sido vettä. Seurauksena on tällä seudulla kuivuutta, muualla taas tulvia, jokiveden laadun heikkenemistä ym.

Tutkijat selvittävät myös maaperän organismien osuutta hiilidioksidin, metaanin ja muiden kasvihuonekaasujen päästöihin.

Unepin Afrikan toiminnan johtaja Ahmed Djoghlaf sanoo, että ihmiset alkavat nykyään käsittää, että metsän hakkaaminen vaikuttaa kasvi- ja eläinlajeihin.

Uusi oivallus on, että ihmisen toiminta vaikuttaa hyvin dramaattisesti myös maanpinnan alla. Ihmisen tietämättä kadotetaan hyvin tärkeitä lajeja.

Maaperän eliöiden tutkimisessa on päästy vasta alkuun. Menneiden vuosien tutkimuksista huolimatta tietämys on vasta jäävuoren huippu, sanoo Kenian Nairobissa toimivan maaperän tutkimuksen laitoksen johtaja Mike Swift.

IPS