KHO pysäytti Vuotoksen allashankkeen

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Vuotoksen allasta ja voimalaa ei rakenneta. Korkein hallinto-oikeus piti keskiviikkona voimassa Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen, jossa korostettiin hankkeen haittoja ympäristölle. KHO päätti asiasta äänin 6 - 1.

Kemijoki Oy oli hakenut KHO:lta muutosta Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen, joka taannoin kumosi Pohjois-Suomen vesioikeuden myöntämän luvan Vuotoksen altaan rakentamiseen.

Korkein oikeus myönsi Kemijoki Oy:lle valitusoikeuden viime vuoden marraskuussa. KHO:n päätöksestä ei enää voi valittaa.

Kiista Vuotoksen altaasta on pitkäikäinen, sillä alueen yleissuunnitelma valmistui jo 28 vuotta sitten.

Tekoallas olisi toteutuessaan sijoittunut Pelkosenniemen, Savukosken ja Sallan kuntien alueelle. Hankkeessa oli kysymys patoalueineen yhteensä 242 neliökilometrin suuruisen tekoaltaan ja voimalaitoksen rakentamisesta sekä vesistön säännöstelystä.

Pohjois-Suomen vesioikeus päätti helmikuussa 2000, ettei tekoaltaan rakentamisesta ja vesistön säännöstelystä aiheutunut sellaisia vesilaissa tarkoitettuja seurauksia, että lupa olisi evättävä. Vesioikeus myönsi luvan hakemukseen liitetyn suunnitelman mukaisesti.

Kesäkuussa 2001 Vaasan hallinto-oikeus kumosi vesioikeuden päätöksen ja hylkäsi lupahakemuksen, koska kokonaisuutena arvioiden hankkeen vaikutukset olivat sellaisia vesilaissa tarkoitettuja huomattavia ja laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa ja vesiluonnossa ja sen toiminnassa, että ne estivät luvan myöntämisen.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että huomioon ottaen hankkeen vaikutusten laaja-alaisuuden sekä niiden syvällekäyvyyden ja pysyvyyden allasalueella sekä allasalueella olevat luontoarvot oli Vaasan hallinto-oikeuden päätös pidettävä voimassa.

YLE24