Lapin maaoikeustutkimus käynnistyy

Oikeusministeriö on päättänyt tilata niin sanotun Lapin maaoikeustutkimuksen Oulun ja Lapin yliopistojen yhteiseltä tutkimusryhmältä. Kysymyksessä on laaja arkistolähteisiin perustuva oikeudellis-historiallinen tutkimus, joka koskee entisten Kemin ja Tornion Lappien alueen asutus- ja väestöhistoriaa, maankäyttöä ja maanomistusoloja noin vuosina 1750-1923.

Tutkimuksen rajaus perustuu oikeustieteen tohtori Juhani Wirilanderin lausuntoon sekä maaherran Hannele Pokan johtaman saamelaistoimikunnan ehdotukseen. Tutkimus alkaa ensi vuoden alusta, ja sen on määrä valmistua vuoden 2004 loppuun mennessä.

Oikeusministeriö kilpailutti hankkeen julkisia hankintoja koskevan lain mukaisesti. Tarjouspyyntöasiakirjan mukaan valintaperusteita ovat tutkimuksen tieteellisen asianmukaisuus ja luotettavuus, aikaisempi tutkimuskokemus ja edellytetty suoritusaikataulu.

Tutkimus tilataan tutkijaryhmältä, jonka koordinaattorina toimii professori Jouko Vahtola Oulun yliopistosta. Tutkijoina toimivat OTL Juha Joona Lapin yliopistosta sekä FM Matti Enbuske, FM Tarja Nahkiaisoja ja FM Mauno Hiltunen Oulun yliopistosta.

Tutkimukselle seurantaryhmä

Oikeusministeriö asettaa tutkimukselle seurantaryhmän, jolle tutkijaryhmä raportoi tutkimuksen edistymisestä. Seurantaryhmä ei voi antaa ohjeita tutkimuksen suorittamistavasta. Seurantaryhmän puheenjohtajana toimii osastopäällikkö Risto Jalli oikeusministeriöstä.

Ryhmään tulee maanmittauslaitoksen, Metsähallituksen, saamelaiskäräjien, saamelaisalueen kuntien sekä ja Lapinkylien yhteistyöjärjestön edustus sekä ministeriön nimeämiä asiantuntijoita.

Oikeusministeriön on tarkoitus helmikuussa 2003 järjestää Oulussa avoin seminaari, jossa valitut tutkijat esittävät tarkemmat tutkimussuunnitelmansa ja tutkimusaiheesta on mahdollisuus keskustella. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille.

Tutkimussopimus on tarkoitus allekirjoittaa alkuvuodesta. Tällöin myös tutkimustarjous tulee julkiseksi. Oikeusministeriön tarjouspyyntöasiakirja löytyy ministeriön verkkosivulta www.om.fi/16860.htm.

Määräaikaan mennessä tarjouksen teki vain yksi tutkijaryhmä, joka sitten valittiin tutkimuksen suorittajaksi. Tutkimushankkeen kustannukset ovat noin 360 000 euroa.