1. yle.fi
  2. Uutiset

Joustava kaavoitus maaseudun avuksi

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Maaseudun elinolot voisivat piristyä, jos rantojen kaavoittaminen tehtäisiin helpommaksi, todetaan uudessa saaristo-ohjelmassa. Neuvottelukunta ehdottaa, että mökkejä tulisi voida helpommin muuttaa vakinaisiksi asunnoiksi.

Kuntien tulisi myös saada kaavoittaa alueita, joilla on sekä loma- että vakinaisia asuntoja. Lisäksi pitäisi olla mahdollista ainakin yksittäistapauksissa rakentaa uusi vakituinen asuinrakennus mökin tilalle ilman kaavan laadintaa.

Mökeistä pitäisi tehdä yhä enemmän kakkosasunnon luontoisia kasvattamalla rakentamisoikeuksia vastaamaan tämän päivän tarpeita ja sallimalla vesivessat.

Saaristo-asiain neuvottelukunnan puheenjohtaja puolustusministeri Jan-Erik Enestam (r.) totesi, ettei Suomessa ole vielä edes täysin ymmärretty, miten ainutlaatuinen rikkaus Suomella on saaristoissaan ja järvissään.

- Meillä on 76 000 yli puolen hehtaarin saarta, 56 000 yli hehtaarin laajuista järveä ja 314 000 kilometriä rantaviivaa, jotka sijoittuvat kaikkiin kuntiin. Euroopan mailla on yleensä vain murto-osa näistä luvuista, Enestam sanoi.

Tämän takia Suomessa pitäisi alkaa kehittää myös saaristomatkailua voimakkaammin, koska muilla Euroopan mailla ei ole vastaavaa tarjottavaa.

Pysyvä asutus täytyy myös pitää elinvoimaisena. Saaristoalueet pitää ottaa huomioon sekä kansallisessa että EU:n aluepolitiikassa. EU:ssa pitäisi muuttaa saarimääritelmää siten, että se ottaa huomioon myös merten ja järvien pienet saaret.

Saaristoalueiden kehittämisessä pitää lisäksi varmistaa, että alueet pysyvät mukana tietoyhteiskunnan kehityksessä.

- Ellei kilpailu pysty turvaamaan nopeita teleyhteyksiä maaseudulle, on valtion tehtävä se, katsoo neuvottelukunta. Korhonen oli tästä samaa mieltä.

Hän totesi, ettei maaseudun kehittämismahdollisuuksia saa kuristaa tarpeettomalla byrokratialla.

- Kaavoituksessa on löydettävä keskitie arvokkaan rantaluonnon suojelemisen ja rantarakentamisen välillä, Korhonen sanoi.

Työryhmän raportti luovutettiin torstaina alue- ja kuntaministeri Martti Korhoselle.

YLE24, STT

Lue seuraavaksi