Vammaisten tulkkipalveluista pulaa

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Vammaisten tulkkipalveluita on heikosti saatavilla Pohjois-Suomessa. Stakesin tilastojen mukaan palveluiden alueellisessa jakautumisessa ei näy tasaantumisen merkkejä. Valtaosa tulkkipalveluista on viittomakielisiä palveluja vaikeasti kuulovammaisille henkilöille.

Suomessa tulkkipalveluiden tarvitsijoista noin 5 000 henkilö on vaikeasti kuulovammaisia, 700-800 henkilöä kuulo- ja näkövammaisia sekä vaikeasti puhevammaisia arvioidaan olevan useita tuhansia.

Kainuun Radio