1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Yle Uutisten artikkeliarkisto

Espoo hyvää lepakkoaluetta

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Espoon alue kuuluu Suomen lajirikkaimpiin lepakkoalueisiin. Erityisesti Kaitalahden-Hanikan–Suinonsalmen, Kurttilan Mustalahden (Kallvik), Villa Elfvikin ympäristön ja Jupperinrannan –alueille olisi Espoon ympäristölautakunnan tuoreen selvityksen mukaan hyvä laatia suunnitelma lepakoiden ottamiseksi huomioon.

Otsolahden, Haukilahden ja Suomenojan venesatamien alueilla on myös tärkeitä lepakkoalueita. Moni hyvä lepakkopaikka on muutenkin suojeltu. Vantaan puolella Pitkäjärveen laskevien purojen hoitoon kannattaisi kiinnittää huomiota.

Suomen yleisin lepakkolaji, pohjanlepakko, on Espoonkin yleisin laji. Sitä on arviolta 50 – 60 prosenttia alueen lepakoista, kartoituksesta ilmenee.

Viiksisiippoja ja vesisiippoja on Espoon lepakoista arviolta 20 prosenttia kutakin lajia. Pikkulepakkoa ja korvayökköä esiintyy jonkin verran.

Vesisiipat ovat sidoksissa vesiin ja viiksisiipat vanhoihin metsiin. Korvayököt taas viihtyvät kartanoiden puistikoissa, hautausmailla tai suojaisissa puutarhoissa. Pikkulepakoita miellyttävät rehevät rannat.

Kaikkialla maailmassa lepakoita uhkaavat tekijät ovat useimmiten ihmisen aiheuttamia. Maailmanlaajuisesti suurimmat lepakkojen uhkat ovat yleinen häirintä horros- ja piilopaikoissa, ympäristön kemikalisoituminen, mm. puunkyllästeet ja torjunta-aineet, sekä ja ruokailualueiden tuhoutuminen.

Koska lepakot ”näkevät” äänellään, ne tarvitsevat suojaisia kujanteita, rantametsiä ja pensas- tai puurivejä. Lepakot muistavat tutut reitit ruokailualueilleen tai piilopaikoilleen. Aukeilla ja tuulisilla paikoilla lepakot joutuvat helposti pöllöjen saaliiksi.

Luonnonsuojelulain mukaan lepakoille tärkeät alueet kuten lisääntymisalueet, piilopaikat ja ruokailualueet ovat suojeltuja. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavojen ekologiset vaikutukset on selvitettävä eli lepakot täytyisi aina kartoittaa kaavaa varten.

Eri lepakkolajeilla on erilaiset vaatimukset elinolojen suhteen, joten kaavoitusta varten on tärkeää saada lajikohtaista tietoa. Tärkeää olisi havainnoida lepakoita säännöllisesti esimerkiksi parin vuoden välein.

Suomessa lepakoita on tutkittu hyvin vähän. Se tiedetään, että lepakkomme esiintyvät pääosin Etelä-Suomessa, ja että meillä esiintyy ainakin 11 lepakkolajia. Lajeistamme kolmannes on muuttavia.

Lepakot ovat rauhoitettuja. Suomi on myös mukana Eurobats-lepakoidensuojelusopimuksessa.

Ylen ympäristötietopalvelu<

Lue seuraavaksi