Seurantaryhmä Lapin maaoikeustutkimukselle

Oikeusministeriö on tiistaina asettanut Lapin maaoikeustutkimukselle seurantaryhmän.

Sen puheenjohtajana toimii osastopäällikkö Risto Jalli oikeusministeriöstä.

Jäseniksi on nimetty oikeustieteen tohtori Juhani Wirilander ja professori Petri Karonen oikeusministeriön asiantuntijoina sekä ylijohtaja Pauli Karvinen Maanmittauslaitoksesta, erityisasiantuntija Pertti Veijola Metsähallituksesta, lääninsivistysneuvos Helena Alhosaari Lapin lääninhallituksesta, kunnanhallituksen puheenjohtaja Aarne Kultima Enontekiön kunnasta, kirkkoherra, lääninrovasti Jouko Lepistö Inarin kunnasta, kunnanhallituksen puheenjohtaja Veikko Guttorm Utsjoen kunnasta, kunnanvaltuutettu Marja Aikio Sodankylän kunnasta ja insinööri Niilo Tervo Lapinkylien yhteistyöjärjestöstä.

Sihteerinä toimii lainsäädäntöneuvos Marja Ekroos oikeusministeriöstä.

Saamelaiskäräjille on varattu tilaisuus kahden edustajansa nimeämiseen seurantaryhmään, mutta käräjät on kieltäytynyt nimeämästä edustajiaan.

Lapin maaoikeustutkimus on arkistolähteisiin perustuva tutkimus, joka koskee entisten Kemin ja Tornion Lappien alueen asutus- ja väestöhistoriaa, maankäyttöä ja maanomistusoloja 1700-luvun puolivälistä 1900-luvun alkupuolelle.

Tutkimus on tilattu tutkijaryhmältä, jonka koordinaattorina toimii professori Jouko Vahtola Oulun yliopistosta.

Tutkijoina ovat OTL Juha Joona Lapin yliopistosta sekä FM Matti Enbuske, FM Tarja Nahkiaisoja ja FM Mauno Hiltunen Oulun yliopistosta.

Tutkimusryhmä informoi seurantaryhmää tutkimuksen edistymisestä.

Seurantaryhmä ei voi antaa ohjeita tutkimuksen suorittamistavasta.

Oikeusministeriö järjestää 26. helmikuuta Oulussa avoimen esittelytilaisuuden, jossa tutkimusryhmä esittää tarkemmat suunnitelmansa ja tutkimusaiheesta on mahdollisuus keskustella.

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille.