Uudenmaan ympäristökeskukselle moitteita

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Oikeuskanslerinvirasto moittii Uudenmaan ympäristökeskusta viivyttelystä asiakirjan toimittamisessa.

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen mukaan Uudenmaan ympäristökeskus ei käyttäytynyt asianmukaisesti, kun se jätti lähettämättä Länsi-Suomen vesioikeudelle sen pyytämän linnustoselvityksen.

Vesioikeus halusi selvityksen päättäessään linnustollisesti arvokkaan Pukkilan Kanteleenjärven kunnostusluvasta. Lopulta veisoikeus myönsi luvan ilman linnustoselvitystä.

Asiasta oli kannellut BirdLife Suomi ry.

Radio Itä-Uusimaa