1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Yle Uutisten artikkeliarkisto

Puhevammaisten teemavuosi alkoi

Aivohalvaus- ja dysfasialiitto haluaa rohkaista ihmisiä kommunikoimaan puhevammaisten kanssa. Liitto avasi vuosikokouksessaan Kuopiossa lauantaina teemavuoden, jonka aikana pyritään kommunikoinnin helpottamiseen.

Teemavuonna liitto jakaa tietoa puhetta tukevista ja korvaavista kommunikointikeinoista sekä puhevammaisten tulkkipalveluista. Vammaisille ja heidän läheisilleen järjestetään kursseja, joilla heitä aktivoidaan puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen käyttöön.

Myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille järjestetään erityisiä koulutus- ja teemapäiviä.

Liiton puheenjohtajan Terttu Elon mukaan keinot eivät ole monimutkaisia: hetken seisahdus kuuntelemaan, lyhyet ja selkeät lauseet ja apuvälineinä kynä ja paperi.

Suomessa on noin 43 000 afasia- tai dysfasiapotilasta. Afasialla tarkoitetaan aikuisiällä tulleita vaikeuksia puheen ymmärtämisessä ja tuottamisessa. Se on seurausta aivoverenkierron häiriöstä.

Dysfasia puolestaan tarkoittaa puheen- ja kielenkäytön vaikeutta, joka havaitaan yli kaksivuotiaille lapsilla tai joskus vasta kouluiässä.

Vammaisjärjestö muutti vuosikokouksessa nimensä Aivohalvaus- ja afasialiitosta Aivohalvaus- ja dysfasialiitoksi. Uusi nimi kuvaa liiton jäsenkuntaa aiempaa tarkemmin ja kattavammin.