Sundqvistille erävoitto oikeudessa

Helsingin käräjäoikeus ei ota käsiteltäväksi omaisuudenhoitoyhtiön Arsenal Sillan 20 miljoonan markan vahingonkorvausvaatimusta entistä pankinjohtajaa Ulf Sundqvistia vastaan alkavassa rikosoikeudenkäynnissä.

Oikeus hyväksyi täten Ulf Sundqvistin tekemän väitevaatimuksen. Arsenal Sillan vahingonkorvausvaade Björn Sundqvistia vastaan on edelleen voimassa.

Ulf Sundqvistille myönteistä väitepäätöstä perustellaan sillä, että korkein oikeus on jo vuonna 1997 päättyneessä siviiliprosessikäsittelyssä ratkaissut asian.

Silloin korkein oikeus tuomitsi Sundqvistin yhdeksän miljoonan markan korvauksiin, jotka sitten ns. Alho-sopimuksella kohtuullistettiin 1,2 miljoonaksi.

Arsenalin mukaan rikosasiassa vaadittiin Ulf Sundqvistilta korvausta perusteella, että Sundqvist on STS-pankin pääjohtajana ja johtokunnan jäsenenä anastanut ns. Wayup-jutussa 20 miljoonaa markkaa. Häntä syytetään törkeästä kavalluksesta.

Toissijaisesti Arsenal Sillan vaatimus perustui siihen, että Ulf Sundqvist oli tahallaan edistänyt veljensä Björn Sundqvistin törkeää petosta, jonka takia pankille oli aiheutunut vahinkoa. Kyseessä olisi näin avunanto törkeään petokseen.

Ensi kuussa alkavan rikosoikeudenkäynnin kulkuun maanantainen käräjäoikeuden päätös ei suoraan vaikuta, sillä asianomistajana jutussa oleva Arsenal Silta on yhtynyt jutussa valtionsyyttäjä Jukka Rappen syytteisiin.

Arsenal Sillalla on vielä mahdollisuus ilmoittaa tyytymättömyytensä käräjäoikeuden erikseen tekemään väitepäätökseen, jos jutun käsittelyä jatketaan vielä hovioikeudessa.

Rikosoikeudenkäynnin pääkäsittely Ulf ja Bjrön Sundqvistia vastaan Wayup-luototusjutussa alkaa Helsingin käräjäoikeudessa 12. huhtikuuta.