Itäkuljetusten vähentyminen syö työpaikkoja

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Suomalaisten osuus itärajan ylittävästä pyörillä kulkevasta tavaraliikenteestä laskee yhä huolestuttavasti, toteaa Ulkomaanliikenteenharjoittajat ry.

Yhdistys vaatiikin suomalaisten kuljetusyritysten ja -yrittäjien kustannustason laskemista poliittisin päätöksin, muiden muassa palkkamenojen sivukuluja karsimalla. Tämä voitaisiin Ulkomaanliikenteenharjoittajien mukaan tehdä kuljettajien nettotuloansioon vaikuttamatta.

Kevätkokouksessaan Vaasassa yhdistys huomautti itäliikenteen romahtamisen laskeneen alan yrittäjien ja yritysten työllisyyden 74 prosenttiin vuoden 1997 84 prosentista.

Länsiliikenteessä ja kotimaan ns. vetoliikenteessä kasvu on yhdistyksen puheenjohtajan Olof Staran mukaan jatkunut, mikä tasapainottaa kokonaistilannetta.

Boikotista polemiikkia

Venäläiset rekat ovat parhaillaan Auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton AKT:n lastausboikotissa.

Liiton mukaan venäläisille annetaan kuljetuslupia liian löyhin perustein. Liikenneministeriö katsoo puolestaan, että luvat ovat tasapainossa ja markkinavoimat päättävät, kuka saa kuljetussopimuksia.

Satamissa on pelätty boikotin suuntaavan läpikulkuliikenteen kuljetuksia Baltian ja Pietarin satamiin ja näin heikentävän työllisyyttä Suomessa.