Pääomavero nousee, tuloveroja alennetaan

Yle Uutisten artikkeliarkisto

SDP:n, kokoomuksen, vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n hallituksen ohjelmassa luvataan mm. nostaa pääomaveroa ja alentaa tuloveroa.

Pääomaveroa nostetaan 28 prosentista 29 prosenttiin. Tuloveroa puolestaan alennetaan kymmenen miljardia markkaa vaalikauden kuluessa.

Ansiotulojen verotusta on määrä keventää kautta linjan, mutta erityisesti verohelpotus koskee pieni- ja keskituloisia. Myöhemmin heitä on tarkoitus hyvittää myös ansiotulovähennyksen korotuksella.

Kunnille aiheutuvaa rasitusta lievitetään terveydenhuoltomaksuin.

Hallituksen muodostajan Paavo Lipposen mukaan työllisyyden parantaminen on myös hänen toisen hallituksensa tärkein tehtävä. Hallitus tähtää siihen, että täystyöllisyys voisi olla näköpiirissä vaalikauden lopulla, hän sanoo.

Perustana tiukat budjetit

Hallitusohjelma perustuu tiukkaan budjettipolitiikkaan. Valtiontalouteen yritetään saada rakenteellistä ylijäämää mm. painamalla velka alle puoleen bruttokansantuotteesta.

Rahat velan lyhentämiseen saadaan myymällä valtion omaisuutta. Määriä ohjelmassa ei mainita.

Menot yritetään pitää koko vaalikauden ajan reaalisesti vuoden 1991 budjetin tasolla. Vain erikseen mainittuihin toimiin esitetään lisärahoitusta.

Jos kasvu jatkuu vahvana ja tulopoliittiset ratkaisut ovat maltillisia, voidaan verorakenteita kehittää ja verotusta keventää, hallitusohjelma lupaa.

Kansaneläkkeisiin 50 markan tasokorotus

Täysiin kansaneläkkeisiin hallitusohjelma lupaa 50 markan tasokorotusta vuoden 2002 alusta. Lisäksi eläkkeisiin luvataan normaalit indeksikorotukset.

Samalla yritetään lisätä työssä olevien osuutta työikäisestä väestöstä työmarkkinoilla nostamalla eläkkeelle siirtyvien ikää 2 - 3 vuodella.

Isyyslomaa on tarkoitus uudistaa niin, että isälle taattaisiin oikeus kuukauden vanhempainlomaan.

Kaikkia koskeva tuettu hammashuoltojärjestelmä toteutetaan vaiheittain, mutta ilman lisäkustannuksia.

Oppivelvollisuusikää halutaan alentaa

Uusi hallitus selvittää edellytykset oppivelvollisuusiän alentamiseen vuodesta 2003 alkaen.

Koulu alkaisi kuusivuotiaana, mutta kestäisi edelleen yhdeksän vuotta.

Ensi vuoden elokuussa tulee voimaan uudistus, jossa luvataan ilmainen esiopetus kaikille 2001 syksyyn mennessä.

Hallitusohjelmassa luvataan turvata lasten oikeus maksuttomaan opetukseen.

Myös yliopistojen perusopinnot aiotaan säilyttää maksuttomina. Perus- ja jatko-opiskelun edellytyksiä parannetaan valmistumisen vauhdittamiseksi.

Lisäydinvoima mahdollista

Hallitusohjelma ei sulje pois lisäydinvoiman rakentamista.

Kantaa asiaan otetaan sitten, kun sähkön tuotannon kokonaisuutta koskeva päätös tehdään osana energiatalous- ja ympäristöpoliittista ratkaisua.

Päätöstä ennen hallitus teettää selvityksen Kioton ilmastokokouksessa sovittujen kasvihuonekaasujen vähentämistavoitteista. Velvoitteet on tarkoitus toteuttaa talouskasvua heikentämättä.

Edellisen hallituksen ohjelmassa ei puhuttu ydinvoimasta mitään.

Turvallisuuspolitiikkamme perustana on hallitusohjelman mukaan uskottava puolustuskyky. Edellisen hallituksen ohjelmassa puhutaan itsenäisen puolustuksen ylläpitämisestä.

Lipposen mukaan Suomen linja ulko-, turvallisuus- ja EU-politiikassa säilyy uusista muotoiluista huolimatta ennallaan.