Jonkka: Saamelaiskäräjiä kuunneltava rajatapauksissa

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Saamelaiskäräjien ja valtion viranomaisten välistä yhteydenpitoa on selvennettävä, sanoo apulaisoikeusasiamies Jaakko Jonkka.

Eduskunnan apulaisoikeus- asiamies Jaakko Jonkka vaatii selkeämpiä menettelytapoja saamelaiskäräjien ja valtion viranomaisten välille.

Jonkan kannanoton taustalla on porolukujen alentamista koskeva päätös, jonka maa- ja metsätalousministeriö valmisteli vuonna 1996 saamelaiskäräjiä kuulematta.

Tuolloin ministeriö katsoi leikkausten olleen niin pieniä, ettei niistä tarvinnut neuvotella saamelaiskäräjien kanssa.

Jonkan mukaan näin kuitenkin olisi tullut menetellä, kun otetaan huomioon poronhoidon perinteinen ja keskeinen osa saamelaiskulttuurissa.

Jonkka viittaa mm. alkuperäiskansoja koskeviin ihmisoikeusnormeihin ja toteaa, että tulkinnallisissa tapauksissa on perustellumpaa kuulla saamelaiskäräjiä kuin jättää neuvottelut kesken.